• Kristdemokraterna i Region Stockholm presenterar en budget med fokus på att förebygga cancer

    Varje år drabbas cirka 8 000 kvinnor av bröstcancer. Chansen att bli botad från bröstcancer har ökat de senaste åren. Idag överlever nära nio av tio som drabbas. Ju tidigare upptäckten görs desto större möjlighet att överleva. Därför är det av största vikt att få så många kvinnor som möjligt att delta i mammografiundersökning. Idag erbjuds mammografi från det att en kvinna fyllt 40 år till dess att hon är 74 år, vilket är Socialstyrelsens riktlinjer.

    Många kvinnor är friska och aktiva vid 74 års ålder och vi lever allt längre. Kristdemokraterna vill därför höja den övre åldersgränsen för mammografi. Därför tog vi 2022, i Region Stockholm, initiativet till en utredning med syftet att se över åldersgränsen. Vi vill att det ska tas fram ett forskningsunderlag som kan ge mer kunskap om effekterna av mammografi efter 74 års ålder.

    Kristdemokraterna vill dessutom utreda öppnandet av ytterligare en mammografimottagning, eller filial på Danderyds sjukhus.
    Vi vill även utreda möjligheten till mammografibuss, för att undersöka ifall det kan vara en lösning för att nå fler kvinnor i utsatta områden och i glesbygden. För att tidig upptäckt räddar liv.