• Kristdemokraterna presenterar en budget i balans 2023

    Kristdemokraternas budget för Region Stockholm 2023 har ett starkt fokus på äldre och barn.

    Vi satsar också mer pengar, än det nya vänsterstyret, för att stärka vårdcentralerna. Kristdemokraternas oppositionsbudget är en budget i balans som ska stärka hälso- och sjukvården, utan att gå med ett planerat underskott, vilket vänsterstyret gör.
    Désirée Pethrus (KD), oppositionsregionråd i Region Stockholm