• Kristdemokraterna presenterar en budget i balans 2023

  Kristdemokraternas budget för Region Stockholm 2023 har ett starkt fokus på äldre och barn och visar på ansvarsfulla satsningar på hälso- och sjukvården.
  – Kristdemokraternas oppositionsbudget är en budget i balans som ska stärka hälso- och sjukvården, utan att gå med ett planerat underskott, säger Désirée Pethrus (KD), oppositionsregionråd i Region Stockholm.

  En fungerande hälso- och sjukvård är välfärdens kärna. Därför gör vi flera viktiga satsningar och utredningar för att förstärka sjukvården. Vi föreslår att mer pengar läggs på vårdcentralerna, än vänsterstyrets fem procent. Vår uppräkning för 2023 blir sex procent, vilket är 390 miljoner kronor.
  – Ambitionen om att vårdcentralen ska vara navet i sjukvården måste följas med större satsningar. Det räcker inte bara att tillskapa en primärvårdsnämnd som det nya vänsterstyret har gjort, säger Désirée Pethrus.
  I Kristdemokraternas budget satsas också tio miljoner kronor för att fler familjecentraler ska kunna öppna. En familjecentral bedriver verksamhet som är hälsofrämjande, förebyggande och stödjande och riktar sig till föräldrar och barn.
  – Genom familjecentralerna kan vi samla allt stöd som man behöver som barnfamilj och öka samarbetet mellan MVC, BVC, öppen förskola och kuratorer. Det är ett bra sätt att förebygga psykisk och fysisk ohälsa, säger Désirée Pethrus.

  Övriga satsningar:

  • Besök på en vårdcentral där man är listad bör bli billigare, samtidigt som det bör bli något dyrare att gå till andra vårdgivare där man inte är listad, till exempel nätläkarna.
  • Vi vill utreda öppnandet av en mammografimottagning, eller filial på Danderyds sjukhus. Vi vill även utreda möjligheten till mammografibuss, för att undersöka ifall det kan vara en lösning för att nå fler kvinnor i utsatta områden och i glesbygden.
  • Vi vill att TBE-vaccin till barn och unga mellan tre och 18 år ska vara avgiftsfritt.
  • Vi vill införa ett hållbart regionalt äldrevaccinationsprogram.
  • Vi vill utreda behovet av att öppna ytterligare en akutmottagning i länet.
  • Vi vill utöka den geriatriska öppenvården för att äldre ska slippa läggas in på sjukhus i onödan.
  • För att kollektivtrafiken ska kunna utvecklas och hålla världsklass föreslår vi en höjning av taxan för SL-kortet med 20 kronor, vilket är en ökning med två procent.
  • Pendelbåtlinje 80 ska förlängas till Täby, för att minska trängseln på vägarna och skapa bättre pendlingsmöjligheter.
  • Ledsagare till personer med funktionsnedsättning ska få åka med på resan avgiftsfritt och privata båtlinjer ska kunna ansluta sig till SL:s biljettsystem.
  • Vi vill öka tryggheten i kollektivtrafiken. Ett sätt är att fortsätta utbyggnaden av trygghetskameror.

  KRISTDEMOKRATERNAS Budget 2023