• Kristdemokraternas budget 2017: Tillit, Frihet och Ansvar

  Kristdemokraterna i Stockholms stadshus presenterar i dag sitt budgetförslag för 2017, Tillit, Frihet och Ansvar.

  – Kristdemokraterna vill sänka skatten för stockholmarna med 40 öre till 17:50 kr, så att enskilda människors frihet och familjers privatekonomi stärks. Samtidigt satsar vi hela 80 miljoner extra på generösare biståndsbedömning så att fler äldre får del av äldreomsorgen, 40 miljoner på mindre barngrupper i förskolan, 30 miljoner på bättre lärare i skolan och nära 50 miljoner på åtgärder för ett renare, snyggare och tryggare Stockholm.

  Det berättar Erik Slottner (KD), gruppledare i Stockholms stadshus.

  – Kristdemokraterna vill införa en boendegaranti för alla över 85 år, och generösare biståndsbedömning i hemtjänsten. Fler människor som upplever ett behov av stadens äldreomsorg ska också kunna lita på att de också får del av den. Till skillnad från den rödgrönrosa stadshusmajoriteten avsätter vi pengar för detta. Vi satsar också på bättre måltidsupplevelser och mer social samvaro i äldreomsorgen samt på helgöppet för telefontjänsten Äldre direkt för att öka tryggheten i äldre människors vardag, säger Erik Slottner.

  – En viktig prioritering för oss är en skola med kunskap och kvalitet i fokus. För det krävs för det första satsningar på Stockholms lärare. Kristdemokraterna satsar därför 30 miljoner på fler karriärstjänster och på att stärka lärarnas ledarskap i klassrummet. För det andra krävs fler välmående elever och Kristdemokraterna vill satsa på tid för barnen tidigt. Vi satsar 40 miljoner på mindre barngrupper i förskolan samtidigt som vi förstärker elevhälsan med 10 miljoner kronor för att motverka den psykiska ohälsan bland unga, fortsätter Erik Slottner.

  – Sveriges huvudstad ska vara ren och snygg. Kristdemokraterna satsar därför 32 miljoner på bättre parkskötsel, fler städinsatser och snabbare klottersanering. Vi är mycket kritiska till att vänstermajoriteten inte klarar av att ta ansvar för detta utan istället har genomfört stora besparingar på området. Detta trots att Socialdemokraterna lånar en miljard i månaden och dessutom redan har höjt kommunalskatten med hela 1,3 miljarder.

  – Stockholmare ska kunna känna trygghet i sina egna bostadsområden och röra sig fritt i vår stad utan rädsla för att utsättas för brott. Friheten att avgöra om man vill bära slöja, vilka man får träffa eller vem man ska gifta sig med får aldrig begränsas av förlegad hederskultur i våra förorter. Kristdemokraterna satsar därför 2 miljoner kronor för ökade insatser mot hederskultur och hedersrelaterat våld. Vi är också beredda att göra vad som krävs för att reducera hotet från islamistiska extremister och avsätter därför 2 miljoner för att starta upp en länsgemensam avhopparverksamhet för islamistiska extremister, avslutar Erik Slottner (KD).

  Presskontakt

  Christian Carlsson

  076 122 99 11

  christian.carlsson@stockholm.se

  Kristdemokraternas budgetprioriteringar 2017 
  Sänkt skatt i Stockholm:
  Sänkt kommunalskatt med 40 öre 1 020,9 mkr
  Totalt: 
  1 020,9 mkr
  Värdig äldreomsorg
  Boendegaranti äldre 85+ 40,0 mkr
  Generösare biståndsbedömning hemtjänst 40,0 mkr
  Matlyft 2,0 mkr
  Helgöppet Äldre direkt 2,0 mkr
  Omsorgsvärdar 2,0 mkr
  Ungdomsbesök 2,0 mkr
  Totalt:  88,0 mkr
  Tid för barnen och skola för kunskap
  Mindre barngrupper i förskolan 40,0 mkr
  Karriärtjänster för lärare 25,0 mkr
  Stärkt ledarskap för lärare 5,0 mkr
  Elevhälsan 10,0 mkr
  Fritidspeng 5,0 mkr
  Totalt:  85,0 mkr
  Renare och snyggare stad
  Städinsatser för ett renare Stockholm 25,0 mkr
  Klottersanering 5,0 mkr
  Laddinfrastruktur elbilar 2,0 mkr
  Utökad parkskötsel 2,0 mkr
  Totalt:  34,0 mkr
  Ett tryggare Stockholm  
  Vitmålning viadukter 2,0 mkr
  Ljusprogram ytterstad 2,0 mkr
  Cityvärdar 2,0 mkr
  Insatser mot hedersrelaterat våld 2,0 mkr
  Avhopparverksamhet islamistisk extremism 2,0 mkr
  Mottagning skyddat boende våldsutsatta män 5,0 mkr
  Totalt:  15,0 mkr