• Kristdemokraternas budget 2024 – fokus på kärnverksamhet och den ökande andelen äldre

    I dag presenterar Kristdemokraterna sitt alternativa budgetförslag för Region Stockholm med starkt fokus på äldre. Vi är stolta över att kunna genomföra viktiga satsningar utan att höja regionskatten, till skillnad mot vänsterstyret. Kristdemokraterna lägger 640 miljoner kronor extra till hälso- och sjukvårdsnämnden jämfört med vänsterstyret. Dessutom tillförs husläkarmottagningarna 69 miljoner kronor extra i resurser. Även om vi precis som vänsterstyret höjer SL-taxan, lägger vi inte ner fungerande kollektivtrafik.

    Läs budgeten i sin helhet.

    Till pressmeddelandet.