• Regionen

  Kristdemokraternas arbete i Region Stockholm utgår från alla människors unika och okränkbara värde. Vård och kollektivtrafik är välfärdens kärna och skall präglas av kvalitet, trygghet, jämlikhet och tillgänglighet.

  Kristdemokraterna styr Region Stockholm tillsammans med Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet sedan 2018. Region Stockholms fullmäktige är Sveriges näst största folkvalda församling med 149 ledamöter. Kristdemokraterna representeras av 12 ledamöter. Vi har det politiska ansvaret för flera tunga frågor i regionen genom fyra ordförandeposter:

  • Vårdens kunskapsstyrningsnämnd
  • Färdtjänstnämnden
  • Färdtjänstutskottet
  • Seniorvårdsberedningen

  Vi kristdemokrater står för trygghet och utveckling av vården och kollektivtrafiken i Stockholms län.

  Fem viktiga frågor vi driver inom sjukvården:

  1. Införa Idéburet Offentlig Partnerskap (IOP) för att kunna ta hänsyn till ideella värden vid upphandling av vård
  2. Gå mot ett förstatligande av den specialiserade sjukhusvården
  3. Att cancerköerna i Stockholms ska halveras
  4. Att ersättningssystem och styrmodeller bättre anpassas för att möta en ny digital verklighet inom sjukvården
  5. Att geriatrisk kompetens ska finnas tillgänglig där äldre vårdas

  Fem viktiga frågor vi driver inom kollektivtrafiken:

  1. Automatisera driften i Stockholms tunnelbana med förarlösa tåg
  2. Bygga en österled för att utveckla tvärförbindelserna mellan Gullmarsplan – Sickla – Ropsten – Solna
  3. Förlänga spårväg city från Djurgården till Ropsten för att knyta samman Lidingöbanan
  4. Vi vill också satsa på att skapa en tryggare miljö i kollektivtrafiken, dels via personal men också via mer kameraövervakning
  5. Stoppa fusket! SL förlorar nästan 400 miljoner kr varje år pga plankning. En effektiv åtgärd hade varit att boten dubblas för varje tillfälle du bötfälls

  Våra vallöften för sjukvården i Region Stockholm >>

  Våra vallöften för kollektivtrafiken i Region Stockholm>>

  Vill du veta mer om vad som händer i Region Stockholm?

  Anmäl dig för KD Stockholms nyhetsbrev >>

  Nyheter från regionen >>