• Landstinget

  Ella Bohlin (KD) besöker BVC.

  Vi är det enda partiet som ställer upp i landstingsvalet för att avskaffa oss själva. Även om vi är stolta över hur vi har kunnat förstärka förlossningsvården, barnsjukvården, cancervården och diabetesvården sedan vi tog över ansvaret kan vi nämligen konstatera att mycket är på väg åt fel håll. Köerna växer, vården är inte tillräckligt effektiv och det går trögt för landstinget att förändra.

  KD har styrt Stockholms läns landsting tillsammans med Alliansen sedan 2006.  Landstingsfullmäktige är Sveriges näst största folkvalda församling med 149 ledamöter och av KD har nio platser sedan valet 2014. Vi har det politiska ansvaret för flera tunga frågor i landstinget genom sex ordförandeposter:

  • Beredningen för barn, unga och förlossningsvård
  • Beredningen för äldre och multisjuka
  • Beredningen för stora folksjukdomar
  • Färdtjänstberedningen
  • Trafikplaneberedningen
  • Patientnämnden

  Vi kristdemokrater står för trygghet och utveckling av vården och kollektivtrafiken i Stockholms län. Vi ställer nu upp i landstingsvalet laddade för att förändra många saker.

  Fem frågor som vi driver:

  Först och främst vill vi…
  1. Låta staten ta över huvudansvaret från landstinget,
  för att säkra en god, effektiv och jämlik sjukvård

  …dessutom vill vi…
  2. Skapa tryggare förlossningsvård där 100 procent
  får plats att föda i Stockholms län

  3. Öka de ekonomiska resurserna till barnavårdscentralerna

  4. Halvera köerna till cancervården jämfört med i dag

  5. Automatisera driften i Stockholms tunnelbana
  med förarlösa tåg

  Våra vallöften för sjukvården i Stockholms län >>

  Våra vallöften för kollektivtrafiken i Stockholms län >>

   

  Vill du veta mer om vad som händer i Stockholms läns landsting?

  Anmäl dig för Kristdemokraternas nyhetsbrev Hänt i landstinget >>

  Nyheter från landstinget >>