• Landsting

  Avskaffa landstinget!

  Vi är det enda partiet som ställer upp i landstingsvalet för att avskaffa oss själva. Även om vi är stolta över hur vi har kunnat förstärka förlossningsvården, cancervården och diabetesvården sedan vi tog över ansvaret kan vi nämligen konstatera att mycket är på väg åt fel håll. Köerna växer, vården är inte tillräckligt effektiv och det går trögt för landstinget att förändra.

  Vi kristdemokrater vill att du ska få god vård i tid. Därför arbetar vi för ett förstatligande av sjukvården. Vi står för trygghet och utveckling av vården och kollektivtrafiken i Stockholms län.

  Fem frågor som vi driver:

  Först och främst vill vi…
  1. Låta staten ta över huvudansvaret från landstinget,
  för att säkra en god, effektiv och jämlik sjukvård

  …dessutom vill vi…
  2. Skapa tryggare förlossningsvård där 100 procent
  får plats att föda i Stockholms län

  3. Öka de ekonomiska resurserna till barnavårdscentralerna

  4. Halvera köerna till cancervården jämfört med i dag

  5. Automatisera driften i Stockholms tunnelbana
  med förarlösa tåg

   

  Ladda ned:

  Kristdemokraternas sjukvårdspolitiska program för Stockholms län (PDF) >>

  Kristdemokraternas trafikpolitiska program för Stockholms län (PDF) >>

   

  Vill du veta mer om vad som händer i Stockholms läns landsting?

  Anmäl dig för Kristdemokraternas nyhetsbrev Hänt i landstinget här >>