• Regionen

  Ella Bohlin (KD) besöker BVC.

  Kristdemokraternas arbete i Region Stockholm utgår från alla människors unika och okränkbara värde. Vård och kollektivtrafik är välfärdens kärna och skall präglas av kvalitet, trygghet, jämlikhet och tillgänglighet.

  Kristdemokraterna styr Region Stockholm tillsammans med Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet sedan 2018. Regionfullmäktige är Sveriges näst största folkvalda församling med 149 ledamöter varav Kristdemokraterna innehar 12 stolar. Vi har det politiska ansvaret för flera tunga frågor i landstinget genom fem ordförandeposter:

  • Vårdens kunskapsstyrningsnämnd
  • Färdtjänsnämnden
  • Färdtjänstutskottet
  • Seniorvårdsberedningen
  • Kompetensförsörjningsrådet

  Vi kristdemokrater står för trygghet och utveckling av vården och kollektivtrafiken i Stockholms län.

  Fem frågor som vi driver:

  Först och främst vill vi…
  1. Låta staten ta över huvudansvaret från regionen,
  för att säkra en god, effektiv och jämlik sjukvård.

  …dessutom vill vi…
  2. Skapa tryggare förlossningsvård där 100 procent
  får plats att föda i Stockholms län.

  3. Öka de ekonomiska resurserna till barnavårdscentralerna.

  4. Halvera köerna till cancervården jämfört med i dag.

  5. Automatisera driften i Stockholms tunnelbana
  med förarlösa tåg.

  Våra vallöften för sjukvården i Stockholms län >>

  Våra vallöften för kollektivtrafiken i Stockholms län >>

   

  Vill du veta mer om vad som händer i Stockholms läns landsting?

  Anmäl dig för Kristdemokraternas nyhetsbrev Hänt i landstinget >>

  Nyheter från landstinget >>