• Landstinget bygger ut vården för ME/CFS i Stockholms län

  Människor som lider av den obotliga sjukdomen ME/CFS, som ofta kallas för kroniskt trötthetssyndrom, får förstärkt vård i Stockholms län. Från och med hösten inför Alliansen förändringar i vårdvalet och ökar de ekonomiska resurserna med över 20 procent.

  Pressmeddelande
  Alliansen i Stockholms läns landsting
  31 maj 2018

  Ella Bohlin (KD)– Vi är mycket stolta över att vi har landets enda två mottagningar som har ett specifikt uppdrag kring ME/CFS. De tar emot många patienter och vi ser att köerna till behandling har blivit långa. Vi satsar nu 2,5 miljoner kronor mer om året för att fler ska få så bra behandling som möjligt, säger Ella Bohlin (KD), landstingsråd med ansvar för kroniska sjukdomar.

  – Patienter med ME/CFS måste få den bästa möjliga vård vi kan ge dem i dag. För att minska väntetiden skärper vi kraven på läkarremiss och att en grundlig basutredning ska vara gjord innan patienten kommer till ME/CFS-mottagningen. På det här sättet ser vi till att rätt patienter snabbt kan få hjälp. Samtidigt behövs mer forskning och utveckling av vården, säger Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd.

  – De allra svårast sjuka patienterna kan inte röra sig ur sängen. Nu ska de kunna få besök av vårdteamet i hemmet. Vi arbetar aktivt med att öka samarbetet med primärvården och öka kunskapen om den här sjukdomen, säger Marie Ljungberg Schött (M), landstingsråd med ansvar för vårdval.

  – Mottagningarna har nu också möjlighet att ha en dietist i vårdteamet runt patienten. Arbetet med att förbättra kosten sker tillsammans med de arbetsterapeuter, specialistläkare, psykologer och andra som ingår i vårdinsatserna för patienterna, säger Karin Fälldin (C), gruppledare i hälso- och sjukvårdsnämnden.

   

  Läs mer i Aftonbladet: Stockholm satsar mer pengar på ME-vård >>

  Våra nyheter om ME/CFS genom åren >>

   

  Fakta:

  ME/CFS betyder myalgisk encephalit/chronic fatigue syndrome och brukar benämnas kroniskt trötthetssyndrom. 40 000 personer har diagnosen i Sverige. Patienterna har långvarig, svår utmattning och andra symtom.

  Alliansen beslutade att införa vårdval för ME/CFS 2014. I dag finns två mottagningar inom vårdvalet i Stockholms län, vid Stiftelsen Stora Sköndal respektive Bragee Rehab. Till mottagningarna kommer även svenska patienter som inte är folkbokförda i Stockholms län.

  Vårdvalen i Vårdval Stockholm förnyas regelbundet. Den här revideringen träder i kraft efter den 1 september och innehåller:

  • Förändringar i den ekonomiska ersättningen från landstinget till mottagningarna för att förstärka vård och behandling. Med dagens antal patienter beräknas kostnaden öka med 2,5 miljoner kronor. Det är en ökning med 21,7 procent jämfört med tidigare.
  • Förändringar i regelverket. Bland annat ska patienterna nu behöva läkarremiss för att komma till en ME/CFS-mottagning. Grundutredning ska vara genomförd innan patienterna får en remiss till ME/CFS-mottagning.
  • Förändringar i uppföljningen av den vård som mottagningarna ger, för att öka kunskapen om patienterna och vad de går igenom.