• Mer flexibla bullerregler

    Idag intervjuas Erik Slottner (KD) i DN om de nya, mer flexibla, riktlinjer för buller som har tagits fram. Erik Slottner välkomnar den ökade flexibiliteten, då det kommer att innebära att det blir enklare att bygga bostäder i bullerutsatta miljöer. Erik konstaterar samtidigt att Miljöpartiet tycks ha bytt uppfattning i frågan. Läs artikeln här.