• Möt Alice Teodorescu Måwe i KUNGSTRÄDGÅRDEN!

    Socialpolitiken hanteras bäst av medlemsländerna, inte av byråkrater i EU Alice Teodorescu Måwe som är Kristdemokraternas kandidat till EU-parlamentet kommer till Seniordagen och berättar om EU och vilka deras kärnfrågor är, i första hand de frågor rör målgruppen seniorer. EU varken kan eller ska lösa alla problem. Kristdemokraterna röstar konsekvent mot överstatliga förslag som kan hota välfärden för äldre i Sverige men också i resten av Europa. Socialpolitiska beslut fattas bäst på en nivå så nära dem det berör som möjligt.