• Möte om arbetet i nämnderna

    bild (5)Igår kväll deltog omkring 25 kristdemokrater med politiska uppdrag i Stockholms stad i ett möte om hur vi ska arbeta politiskt i staden under mandatperioden. Erik Slottner (KD), gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms stadshus, berättade om arbetet i nämnderna och vad som förväntas av våra representanter. Efter diskussionen med Erik följde en redogörelse från Annelie Svensson, äldreförvaltningen, om biståndsbedömningen i staden. Vi kommer att ha denna typ av ”storgruppsmöten” två gånger per termin, utöver de ordinarie mötena med ledamöter/ersättare i facknämnderna som hålls varje tisdag veckan innan kommunfullmäktige.