• November är internationell lungcancermånad

    Varje år får cirka 4 000 personer i Sverige diagnosen lungcancer. De flesta som drabbas av lungcancer är mellan 60 och 80 år. Historiskt har sjukdomen mest drabbat män, men i dag insjuknar allt fler kvinnor och rökning är den vanligaste orsaken till att man drabbas av cancer i lungorna.

    Lungcancer har under de senaste 20 åren ökat bland kvinnor. Screening är ett sätt att hitta tidig och botbar cancer hos personer som inte har några symtom. Lungcancer är den fjärde vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor och den cancer som orsakar flest dödsfall. Forskning visar även att framför allt kvinnor har nytta av lungcancerscreening.

    Därför vill jag under november uppmärksamma vikten av att minska riskerna för att drabbas av lungcancer. I augusti i år startade vi i Region Stockholm Sveriges första pilotstudie för individualiserad lungcancerscreening bland rökande kvinnor. Lungcancerscreening finns idag endast på ett fåtal ställen i världen.

    Jag är glad över att vi tar nya steg för att utveckla cancervården. Jag hoppas att vår pilotstudie ska leda till att fler regioner hakar på och att vårt arbete ska leda till ett nationellt införande av lungcancerscreening för de kvinnor som röker eller nyss slutat.
    Désirée Pethrus, oppositionsregionråd