• Vi gjorde ett bra val!

    Jag vill tacka alla som röstat på oss. Resultatet som kom idag innebär 10 av 149 mandat i regionfullmäktige kommande mandatperiod. Vi gjorde ett bra val, inte lika bra som förra gången, men bättre än tidigare perioder. 2018 fick Kristdemokraterna i Region Stockholm 7,74 procent och 2014 5,57 procent. Oavsett om vi är i opposition eller majoritet så kommer Kristdemokraterna alltid att stå på den svages sida och kämpa för en god och jämlik sjukvård. Under den senaste mandatperioden har KD i regionen gjort flera viktiga förändringar för både sjukvården och kollektivtrafiken.

    Vi har styrt under en svår tid med en pandemi och arbetat för att stockholmarna ska få tillgång till covid-19-vaccinationer. Förra veckan nådde vi 5 miljoner registrerade vaccinationer sedan start i slutet av december 2020. Vi har därmed uppnått de nationellt uppsatta målen. Det är ett mycket bra resultat. Vi har också varit med och startat Sveriges första pilotstudie för individualiserad lungcancerscreening bland rökande kvinnor och initierat ett pilotprojekt för organiserad prostatacancertestning för män från 50 år. Vi påbörjade också catch-up vaccinationer mot HPV-virus för att utrota livmoderhalscancer. Erbjudandet om vaccinering har gått ut till 76 000 personer.

    Hur framtiden ser ut angående det politiska styret i regionen vet ingen i dagsläget. Nu påbörjas förhandlingar med de andra partierna. Vi återkommer efter det med fler kommentarer.