• Nu kan du beställa färdtjänst på finska

  Pressmeddelande
  den 19 november 2014

  Beställningscentralerna för färdtjänsten i Stockholm talar numera finska. Den som talar minoritetsspråket får på så sätt bättre hjälp att beställa färdtjänsttaxi.

  Karl Henriksson (KD)– Den som är i behov av färdtjänst ska alltid kunna beställa en bil även om man enbart är finsktalande. Om den som tar emot samtalet inte själv talar finska ska han eller hon direkt vidarebefordra samtalet till någon som kan ge service på finska. Det kommer att underlätta väsentligt för finsktalande äldre stockholmare, säger Karl Henriksson (KD), ordförande för färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen.

  Åtgärden är ett led i landstingets arbete med minoritetsspråkfrågorna.

  – Vi kristdemokrater har drivit igenom en värdighetsgaranti för färdtjänsten. En viktig del av ett värdigt liv är att göra sig förstådd utifrån sina förutsättningar och behov. Vi vet att många äldre kan ha svårt att kommunicera på språk som de har lärt sig senare i livet. Därför är det viktigt att kunna erbjuda möjlighet att boka färdtjänstbil på det språk man förstår, säger Karl Henriksson (KD).

   

  För mer information:
  Simon Olsson
  Pressekreterare
  070-737 4321