• Öka tryggheten för ambulanspersonalen

  Vid utryckning kan ambulanspersonal möta personer som utsätter dem för hot och våld. Detta är ett allvarligt problem, men ambulanspersonalen har i dag inte rätt att i förväg få veta ifall de skickas till en adress där det befinner sig en person som tidigare varit våldsam.
  Generellt finns denna information hos polisen, men sekretessregler hindrar polis och sjukvård till det informationsutbyte som skulle kunna skydda ambulanspersonalen och bidra till att de kan utföra sitt arbete på bästa sätt. Frånvaron av information äventyrar personalens säkerhet och deras främsta uppdrag – att rädda liv. I det sammanhanget är det oroväckande att det nya S, C, MP och V styret här i Region Stockholm nu vill avisera sjukvårdsrådgivningen 1177 i egen regi, i stället för privat regi, vilket riskerar att försämra kvaliteten i tjänsten.
  I väntan på nödvändiga lagstiftningsförändringar behöver sjukvårdsansvariga regioner göra vad som kan göras oavsett nuvarande lagliga hinder. Det handlar då inte minst om förebyggande arbete.
  Kristdemokraterna föreslår flera åtgärder, läs om dessa i debattartikeln:
  Informera ambulanspersonal om farliga patienter – LT
  Desirée Pethrus (KD), oppositionsregionråd, Region Stockholm
  Fredrik Wallén (KD), ledamot i trygghetskommissionen, Region Stockholm