• Omställningsplanen liknar allt mer en nedläggningsplan!

    Efter vänsterstyrets senaste beslut kan nu 50 000 gynbesök, en sjättedel av alla besök i Stockholm, drabbas. En av de stora vårdgivarna, Ultragyn vid Sabbatsberg, kan tvingas lämna vårdvalet på grund av vänsterstyrets styvmoderliga behandling. Gynmottagningarna går på knäna och efter vänsterstyrets beslut om revidering syns ingen ljusning. Löner går upp, laboratoriekostnader går upp och hyror går upp.
    I slutändan är det patienterna som drabbas. Vänsterstyret har aviserat att de, i Sveriges rikaste region, vill spara 20 miljoner kronor på kvinnors rätt till gynekologisk vård.
    -Omställningsplanen liknar allt mer en nedläggningsplan.
    Kristdemokraterna har istället för besparingar velat se en översyn av ersättningen och även föreslagit att endometriosvården ska förbättras, exempelvis genom teambehandling.