• Panelsamtal om kvinnohälsa

  4 maj hade vi ett fullsatt frukostseminarium på Scandic Continental i Stockholm om kvinnors hälsa. Paneldeltagarna var eniga om att vården måste bli mer jämställd, att vårdköerna måste kapas och att kvinnor måste ha mer makt att bestämma över sin egen vård.
  Vi Kristdemokrater i Region Stockholm vill satsa pengar på att öppna ett nationellt forskningscenter kring kvinnors hälsa och sjukdomar. Höja åldern för mammografi till att gälla även över 74 år, samt starta ett särskilt endometrios-centrum för att utveckla behandlingsmetoder som kan spridas i landet.
  I panelen satt jag tillsammans med Heidi Stensmyren, temachef för Kvinnohälsa och Hälsoprofessioner på Karolinska sjukhuset. Ingrid Sääv, Svensk förening för gynekologi och obstetrik, överläkare SLSO ungdomsmottagningar. Cecilia Schelin Seidegård, tidigare statlig utredare. Joakim Dillner, professor i infektionsepidemiologi.
  Paneldeltagarna fick svara på frågan vad de skulle vilja förändra om de var politiker för en dag:
  Heidi: Ska-krav på vårdgivarna.
  Ingrid: Ge mer makt och valmöjligheter till kvinnor.
  Joakim: Ett nationellt screeningprogram
  Cissi: Ett nationellt journalsystem och vårdprogram.