• Regionen ska ha världens bästa cancervård

  Var tredje svensk drabbas av cancer. Sjukdomen berör hela familjer, barn, föräldrar, partners och vänner. En av de viktigaste faktorerna för framgångsrik cancerbehandling är tidig upptäckt. Ju tidigare, desto bättre! Därför är det viktigt att så många kvinnor som möjligt deltar i mammografi. Idag går bara 70 procent av de som kallas, på mammografi. Det behöver bli fler.
  För att öka tillgängligheten till mammografi vill Kristdemokraterna öppna en till mammografimottagning i länet. Vi vill även utreda möjligheten till en mobil mammo- grafibuss, för att nå fler kvinnor i länets glesbygd, men också kvinnor i socioekono- miskt utsatta områden.

  Idag erbjuds mammografi från det att en kvinna fyllt 40 år till dess att hon är 74 år. Vi lever allt längre och vi ser det som nödvän- digt att se över den övre åldersgränsen för mammografi. Kristdemokraterna vill verka för höjd screeningålder, i syfte att även kvinnor över 74 år blir kallade till mammografi. Kristdemokraterna har bidragit till catch-up vaccinering av unga kvinnor mot hpv-virus med målet att utrota livmoderhalscancer. Detta behöver fortsätta. Även män kan drabbas av olika cancerformer på grund av hpv-virus varför vi vill starta en catch-up vaccinering även för unga män. Prostatacancer är den vanligaste cancersjukdomen i Sverige och den som orsakar
  flest dödsfall bland svenska män. Prostatacancer har en mycket lång symtomfri, lokaliserad fas, då den vanligen kan botas. Men den är nästan alltid obotlig när den ger upphov till symtom. För att minska sjuklighet och dödlighet i prostatacancer behöver organiserad prostatacancertestning erbjudas män från 50 års ålder.

  Kristdemokraterna satsar på ökad jämlikhet för att upptäcka cancer tidigare och för att rädda liv. Du ska kunna lita på cancervården.
  Rösta på Kristdemokraterna i regionvalet!