• Rör inte vårdval Geriatrik

    Geriatrik innebär specialistvård för äldre. För att ge den bästa vården till de allra äldsta krävs att man vet hur äldres sjukdomar slår vilket är annorlunda än för unga personer. Till exempel slår mediciner annorlunda. Om vårdvalet läggs ner kommer färre geriatrikplatser öppnas. Detta i en tid då antalet äldre i samhället ökar och behov av vård för äldre ökar.
    Jag kommenterar i dag i DN att vänsterstyret avskaffar vårdval: Region Stockholm avskaffar flera privata vårdval – DN.SE