• Regeringens förslag stryper valfriheten

  Överenskommelsen mellan regeringen och Vänsterpartiet om villkoren för hälso- och sjukvården innebär en rad inskränkningar i de valfrihetsreformer som Alliansen har infört. Kristdemokraterna i Stockholm konstaterar att ytterst få aktörer kommer att vilja investera i Stockholmsvården om förslagen blir verklighet.

  – S-regeringens förslag stryper människors valfrihet. På grund av eftergiften till Vänsterpartiet flyttar man makt från patienterna till system och politiker. Jag är mycket oroad och hoppas verkligen att de flesta av förslagen dör utredningsdöden de kommande åren så att de aldrig träder i kraft, säger Ella Bohlin (KD), tillträdande landstingsråd.

  Vårdvalet i Stockholm har lett till halverade köer, fler kliniker och fler medarbetare i hela länet. Nu vill regeringen begränsa antalet utförare och införa ett nytt regelverk.

  – För oss kristdemokrater är det självklart patienten som ska stå i centrum av vården, inte systemet. Det handlar om att hitta de bästa formerna för att ge vård till hög kvalitet. Att som vänsterpartierna kväva innovationer, mångfald och nytänkande för att till varje pris foga in människor i behov av vård i sin ideologi slår därför helt fel, säger Ella Bohlin.

   

  Här är några av de punkter som överenskommelsen innebär. Vissa av dem ska utredas:
  * Begränsa antalet utförare inom vården.
  * Krav på fler ekonomiredovisningar, för varje enskild enhet.
  * Förbud mot privatisering av vissa sjukhus.
  * Krav på att ompröva avtal inom viss tid.
  * Regler om att eventuellt överskott ska investeras i den verksamhet där de uppstått.
  * Nytt regelverk till följd av nytt regelverk om att begränsa vinster för företag.
  * Stopp för fritt val av vårdcentral i hela landet.
  * Krav på likformighet när det gäller bemanning.
  * Landsting ska kunna avgöra om upphandlingar och valfrihetssystem enbart ska riktas till icke-kommersiella aktörer.