• Satsa på individanpassad cancer

    Varje år får 7 500 kvinnor bröstcancer i Sverige. Det betyder att ungefär 20 kvinnor insjuknar varje dag. Det är den vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor. Ungefär var tredje cancerdiagnos hos en kvinna är cancer i bröst.
    Tack vare forskningen och den medicinska utvecklingen lever idag 90 procent av de som fått bröstcancer tio år efter att de insjuknade. I Region Stockholm vill vi föra utvecklingen ytterligare framåt. Visste du att kvinnor med täta bröst har högre risk att drabbas av bröstcancer? Trots en välfungerande screening upptäcks inte alla tumörer vid mammografin. En anledning är att tumören växer i ett tätt bröst, vilket gör det svårt för röntgenläkarna att upptäcka cancern. Därför pågår just nu den så kallade SMART-forskningsstudien på Södersjukhuset och en metod har utvecklats, baserad på artificiell intelligens, som undersöker mammografibilderna i detalj. Med denna metod kan vi identifiera kvinnor som har en hög risk att diagnostiseras med en bröstcancer innan nästa screeningmammografi. Kvinnor med förhöjd risk kommer att få en anpassad screening.
    Region Stockholm har alltså redan startat arbetet med individuell riskbaserad screening och vi hoppas att fler regioner tar efter vårt initiativ.
    Ställ dig bakom kvinnors rätt till individanpassad screening!