• Sista KF-sammanträdet

    Idag hölls sista sammanträdet med kommunfullmäktige för denna mandatperiod. Ewa Samuelsson (KD), som har suttit i kommunfullmäktige de senaste tolv åren samt tre år i början av 90-talet, deltog i sitt sista sammanträde. Denna mandatperiod kommer Kristdemokraterna i Stockholms stadshus att representeras av Erik Slottner och Sofia Modigh (ersättare: Micke Valier och Ofelia Namazova).

    Bilden är tagen i Gyllene Salen, efter mötet med kommunfullmäktige. På bilden syns från vänster Ewa Samuelsson (KD), Margareta Björk (ordf. KF), Sten Nordin (M), Lotta Edholm (FP) och Per Ankersjö (C).