• Självklart måste vi säkra personaltillgång i barnsjukvården

  De specialistsjuksköterskor som skriver på SvD Brännpunkt om personalsituationen på Astrid Lindgrens barnsjukhus bekräftar den allvarliga situation som vi vid flera tillfällen har fått signaler om. Nu efter valet har vi som är ytterst ansvariga för barnsjukvården i Stockholms län ett omfattande arbete framför oss för att säkerställa att alla barn får den hälso- och sjukvård de behöver.

  Kristdemokraternas vallöfte har varit att bygga ut barnsjukvården. Det handlar till stor del om tillgången till personal och vårdplatser, men också om ökade resurser. Astrid Lindgrens barnsjukhus ska ha dimensioner för att kunna bedriva specialiserad barnsjukvård av högsta kvalitet. Tryggheten och patientsäkerheten ska stå i fokus.

  Ett viktigt steg på vägen är att säkerställa tillgången till vårdplatser och behandling på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Vi vill se en garanti för de barn som behöver vård på sjukhuset. Precis som de nio specialistsjuksköterskorna påpekar krävs satsningar på såväl löner som en långsiktighet när det gäller personalförsörjningen. Men vi behöver också utbilda fler. Det är ett faktum att det råder brist på utbildade sjuksköterskor. Här måste regeringen och sjukvårdsminister Gabriel Wikström prioritera fler utbildningsplatser för sjuksköterskor i Stockholm.

  För Alliansen i Stockholms läns landsting är barn och unga en självklar prioriterad patientgrupp. Vi är medvetna om dagens bekymmersamma situation och kommer under de kommande fyra åren ta krafttag för att förbättra situationen – inte bara för barnen utan också för personalen.

   

  Ella Bohlin (KD)
  Barn- och äldrelandstingsråd