• Släpp loss innovationskraften i vården

    Vi lever allt längre och behovet av vård och omsorg ökar allt mer. Antalet personer över 80 år kommer vara dubbelt så många år 2031. För äldreomsorgen betyder det att antalet anställda måste öka med 30 procent under samma period. De som är i arbetsför ålder kommer inte att räcka till för de ökade personalbehoven i offentlig sektor.

    Men det finns vägar framåt. I dag finns välbeprövade initiativ som kan bidra till att lösa problemen. Det handlar om modern välfärdsteknik som inte ersätter mänsklig kontakt men som effektiviserar arbetsmoment, skapar bättre arbetsmiljö och minskar stressen för personalen.