• Stadshus

    Kristdemokraterna vill ha ett Stockholm som kännetecknas av personlig frihet och socialt ansvar.

    Våra högst prioriterade frågor är de om en fungerande integration, ett tryggare Stockholm och en bättre äldreomsorg där de äldre behandlas med värdighet. Utöver detta vill vi även se sänkt skatt för alla stockholmare och mer nybyggnation byggt i klassisk stil.

    Erik Slottner (KD) är gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms Stadshus.
    Erik Slottner och Sofia Modigh är Kristdemokraternas ledamöter i kommunfullmäktige.
    Ersättare är Mikael Valier och Ofelia Namazova-Venneman.