• Stadshus

    Kristdemokraterna vill ha ett Stockholm som kännetecknas av personlig frihet och socialt ansvar.

    Erik Slottner (KD) är gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms Stadshus.
    Erik Slottner och Sofia Modigh är Kristdemokraternas ledamöter i kommunfullmäktige.
    Ersättare är Mikael Valier och Ofelia Namazova-Venneman.