• Stort fokus på vårdcentralerna i Kristdemokraternas budget för Region Stockholm

    En fungerande hälso- och sjukvård är välfärdens kärna. Vår ambition är att vårdcentralerna ska vara navet i sjukvården, vilket kräver resurser. Det räcker inte bara att tillskapa en primärvårdsnämnd som det nya vänsterstyret planerar.
    Därför vill Kristdemokraterna i Region Stockholm i sin oppositionsbudget göra flera viktiga satsningar för att förstärka sjukvården. Vi föreslår att mer pengar läggs på vårdcentralerna, än vänsterstyret. Vår uppräkning för vårdcentralerna för 2023 blir sex procent, vilket är 390 miljoner kronor.
    Kristdemokraterna vill stärka relationen mellan patient och husläkare för att skapa mer kontinuitet i vården. Besök på en vårdcentral där man är listad bör bli billigare, samtidigt som det bör bli något dyrare att gå till andra vårdgivare där man inte är listad, till exempel nätläkarna. Därför föreslår Kristdemokraterna en sänkning av patientavgiften på 50 kronor per besök på vårdcentralen där man är listad till 200 kronor, och digitala såväl som fysiska besök där man inte är listad bör uppgå till 300 kronor. Detta för att skapa bättre långsiktighet och kontinuitet i vården.