• Testa, testa, testa!

    Hög intensitet på  labbet vid Biomedicum KI. Här sker tusentals analyser per dygn av covid-19 patienter. Detta tack vare ett snabbfotat samarbete mellan KI-forskare och Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.
    Idag träffar jag och @fredrikwallen1 Lars Engstrand, professor i smittskydd och föreståndare för KI:s och SciLifeLab:s Centrum för Translationell Mikrobiomforskning (CTMR).