• Vänsterstyret sätter patienter i vårdköer

    Vänsterstyret i Region Stockholm – bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet tillsammans med stödpartiet Vänsterpartiet – har nu påbörjat avvecklingen av rätten att välja vård i Stockholmsregionen. Resultatet blir färre möjligheter för patienter att uppsöka vård, bland annat berörs allergologi, hudsjukdomar, neurologi, geriatrik, planerad specialiserad lymfödembehandling och intensivträning för rörelsehindrade.

    Vår hållning är inte att vårdvalen och ersättningssystemen i vården är felfria. Bland vårdvalen finns flera brister som vi måste komma till bukt med. Vänsterstyrets förslag med kostnadsbesparing i fokus är dock inte rätt väg. Bättre vore att se över befintliga avtal så att man framåt uppnår en än mer kostnadseffektiv vård med patientsäkerhet och tillgänglighet i fokus.
    Idag skriver oppositionen (M, KD och L) mer om detta i Mitti: Vänsterstyret sätter patienter i vårdköer | Mitt i