• Värdig vård för äldre

  Kristdemokraterna vill ge förutsättningar för
  en sammanhållen äldrevård. Äldre måste
  garanteras en trygg vård där de inte riskerar
  att falla mellan stolarna och skickas mellan
  kommun och region eller i onödan hamna
  på akuten. Äldre patienter ska ha en fast och
  namngiven läkarkontakt. Vårdkedjan måste
  fungera.

  Många äldre som bor kvar i hemmet eller
  på ett äldreboende är mycket sköra och
  behöver alltmer sjukvård. Vi menar att äldre
  som blir sjuka i första hand ska komma
  till de sjukhus som är särskilt inriktade på
  äldres sjukdomar, geriatriska enheter. Och
  äldre ska ha rätt till mer sjukvård i hemmet
  som stöd i deras åldrande. Därför behövs
  fler läkare inom äldresjukvården.

  En röst på Kristdemokraterna är en garanti för:
  • En sammanhållen äldresjukvård
  • En fast och namngiven husläkare
  för äldre
  • En trygg hemsjukvård
  • Ett vaccinationsprogram för äldre
  • Förbättrat medicinskt omhändertagande
  på kommunens äldreboenden
  • Stärkt diagnostik och behandling vid
  misstänkt demenssjukdom

  En röst på Kristdemokraterna är en röst på en trygg och sammanhållen äldrevård.