• Varför rycker vänsterstyret bort värdegrunden för hälso- och sjukvården?

    Instämmer med Stig Nyman, som varit Kristdemokraternas landstingsråd i Stockholm tidigare under 15 år. Bläddra och se hans inlägg!
    Värdegrunden består av en vision för en god hälso- och sjukvård, grundläggande värderingar samt hälso- och sjukvårdsetiska principer. Värderingarna följer hälso- och sjukvårdslagen, patientsäkerhetslagen, WHO:s och FN:s syn på hälsa och mänskliga rättigheter.
    Värdegrunden i korthet innebär:
    Hälso- och sjukvården ska bygga på respekt för människovärdet och erbjuda vård på lika villkor.
    För oss Kristdemokrater är det en förutsättning att hälso- och sjukvården ska stå stadigt på en värdegrund.