• Vi är besvikna över att BB på S:t Göran dröjer

    Den försenade utbyggnaden av S:t Görans sjukhus efter överklagan från boende i området omöjliggör den planerade förlossningsenheten. Dagens Nyheter skriver i dag om förseningen och intervjuar barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD), som hoppas att den nya enheten ändå kan invigas under mandatperioden 2014-2018.

    Ella Bohlin (KD)– Jag är besviken över att planerna inte kan fullföljas så snabbt som vi räknat med. Vi behöver förlossningsplatser och det är bråttom, säger Ella Bohlin till tidningen.

    Mark- och miljödomstolen har upphävt bygglovet för utbyggnaden av S:t Görans sjukhus. Dessutom har Miljöpartiet i Stockholms stad reserverat sig mot bygglovet. Det ska prövas igen senare nästa år. Dessutom ska alltså länsstyrelsen behandla överklagan av den nya byggnaden där förlossningen ska ligga. All vårdverksamhet som finns på S:t Görans sjukhus i dag behövs så en utbyggnad är nödvändig för att ett BB ska kunna öppna. Alliansen i landstinget varnade för den uppkomna situationen i somras och följer den fortsatta utvecklingen för att hitta lösningar så att ett nytt BB kan öppna så snart som möjligt.