• Vilka mer av sina vallöften tänker S bryta?

    Trots det höga tonläget under valrörelsen har Socialdemokraterna nu i den styrande mittenkoalitionen beslutat om att genomföra tidigare styrets förslag till strukturförändringarna av BUP. Detta med Vänsterpartiets stöd ska tilläggas. Det visar att Socialdemokraternas svartmålning av strukturförändringarna inte var någon genuin oro utan en del av en valkampanj med flera felaktiga påståenden. Den fråga som nu bör ställas till Socialdemokraterna är vilka mer av sina vallöften tänker man bryta?