• Ytterligare 210 miljoner till kortare vårdköer

  Stockholms läns landsting har bland landets kortaste vårdköer, men även här finns köer som måste arbetas bort. Efter att regeringen avskaffat den nationella kömiljarden, införde Alliansen därför en egen kömiljard under 2018. Nu tas nästa steg.

  Pressmeddelande
  23 maj 2018

  Alliansen presenterar i dag fem åtgärder för att ytterligare korta vårdköerna och förbättra situationen för vårdens medarbetare. Bland annat tillförs akutsjukhusen 180 miljoner kronor inför sommaren och satsar 30 miljoner för att påskynda genomförandet av den digitala vårdgarantin.

  Ella Bohlin (KD)– Många äldre far illa när de tvingas vänta i timmar på akuten. Samtidigt kan en stor del av dem få hjälp på andra sätt. Vi skjuter nu till extra pengar med syftet att fler äldre ska komma direkt till geriatriken i stället för akutmottagningen. De äldre får alltså specialiserad hjälp direkt samtidigt som vi kan förkorta väntetiderna på akuten, säger Ella Bohlin (KD), barn- och äldrelandstingsråd och gruppledare.

  – Tack vare landstingets goda ekonomi kan vi göra en ny stor satsning på att få bort vårdköer. Akutsjukhusen kommer själva att få fatta beslut om var pengarna behövs som mest. Fler beslut ska fattas av medarbetarna i sjukvården och färre av politiker, säger Irene Svenonius (M), finanslandstingsråd och gruppledare.

  – Vården ska vara tillgänglig för stockholmarna både på mottagningar och på nätet, året om. Vår digitala vårdgaranti innebär rätt till snabb kontakt med läkare på distans och innebär ytterligare en möjlighet att snabbt få hjälp. Inför sommaren är det också viktigt att sjukhus och vårdgivare samarbetar, och att alla våra vårdcentraler, husläkarjourer och närakuter för barn och vuxna håller öppet runtom i Stockholms län, säger Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd och gruppledare

  – Brist på rätt utbildad personal är den viktigaste orsaken till vårdköer. Därför ska vi öka möjligheterna för sjuksköterskor att utbilda sig till specialister med full lön, samtidigt som vi ökar antalet ST-platser för läkare. När vårdcentralerna har brist på allmänläkare leder det till att fler söker sig till akutmottagningarna. Därför startar vi en snabbutredning om hur vi ska göra det möjligt för specialistläkare att skaffa sig ”dubbelspecialisering” i allmänmedicin. Vi i alliansen tar nu än mer krafttag mot vårdköerna men också mot personalbristen, säger Gustav Hemming (C), miljö- och regionplanelandstingsråd och gruppledare

   

  Fakta

  Fem åtgärder för att ytterligare korta vårdköer och förbättra situationen för medarbetarna i vården.

  1. Stora delen av sjukvården är väl rustad för att hantera sommarvården men fortfarande finns det möjligheter att förbättra verksamheten. Därför sker en engångsutbetalning utifrån akutsjukhusens storlek på totalt 180 miljoner kronor ut för att korta vårdköerna genom att ge sjukhusen möjlighet att genomföra och finansiera insatser som förbättrar situationen för medarbetarna.
   I linje med Alliansens vilja att decentralisera större delen av beslutsfattandet närmare verksamheterna kommer sjukhusen själva få styra pengarna dit behoven är störst och där de även kan bidra till långsiktigt goda effekter.
   Fördelningen baseras på antal vårdtillfällen 2017.
  2. Under sommaren kommer en ”sommargeneral” ha särskilt ansvar, och omfattande befogenheter, att vidta de åtgärder som krävs för att vården i sommar ska fungera så bra som möjligt. Landstingets sommargeneral har ett särskilt ansvar att säkerställa prestigelös samverkan mellan länets akutsjukhus och externa aktörer.
  3. Under sommaren 2018 kommer den geriatriska verksamheten därför att utökas. Alliansen höjer den ekonomiska ersättningen för direktintag på geriatriken för att stimulera till att äldre patienter ska slippa vänta i onödan på sjukhusens akutmottagningar. Att äldresjukvården fungerar är viktigt för att sjuka äldre inte ska behöva bli kvar på akuten.
  4. Alliansen avser att, i dialog med verksamheterna, se över möjligheten att ytterligare förstärka den utökning av utbildningsplatser för specialistsjuksköterskor samt ST-tjänster som Alliansen redan tidigare fattat beslut om. En intressant möjlighet är att erbjuda specialistläkare dubbelspecialisering i allmänmedicin.
  5. I linje med överenskommelsens inriktning att utveckla vårdens IT-stöd vill SLL använda 30 miljoner kronor för att HSF ska kunna påskynda genomförandet av den digitala vårdgarantin, så att fler medarbetare har möjlighet att hålla kontakt med patienter via moderna och effektiva e-tjänster. Det är också viktigt att det säkerställs att e-tjänsterna är användbara och tillgängliga även för personer med funktionsnedsättning.