• Ge multisjuka äldre VIP-status i vården

  Insändare Skaraborgs läns tidning – Conny Brännberg Om en äldre person med känd geriatrisk sjukdomshistoria insjuknar i hemmet och behöver sjukhusvård ska hon eller han i möjligaste mån slippa att komma till en akutmottagning där väntetiden oftast är lång. (mer …)

 • Vi fortsätter att prioritera psykiatrin

  Debattartikel Bohusläningen – Monica Selin och Maria Nilsson När Grönblå Samverkan tog över ledningen av Västra Götalandsregionen hösten 2014 blev det äntligen möjligt för oss kristdemokrater att tillsammans med övriga fyra partier börja förverkliga våra ambitioner inom psykiatrin. (mer …)

 • Så blir vården köfri och säker

  Debattartikel GP – Magnus Berntsson och Monica Selin Kristdemokraterna vill prioritera arbetet med att korta köerna till vård och behandling på sjukhusen – med målet att få en köfri vård. Varje patient har rätt till vård i rätt tid på rätt plats med rätt kompetens. (mer …)

 • Vårdköerna kan snart vara borta

  Debattartikel Borås tidning – Monica Selin m.fl. Under snart fyra år har vi drivit en politik för Västra Götalandsregionen som präglats av kontinuitet och långsiktighet. Reformerna vi utlovade i vår första budget 2014 har fullföljts och de börjar nu ge resultat. (mer …)

 • Äldres självbestämmande i vården måste stärkas

  Debattartikel GöteborgDirekt – Magnus Berntsson Ett välfärdssamhälle kan i hög grad bedömas utifrån kriterier som respekt, tillvaratagande och omsorg om den äldre generationen. De äldres vård och omsorg måste präglas av trygghet, självbestämmande och valfrihet. (mer …)

 • Inför besöksförbud på sjukhus för hotfulla personer

  Debattartikel GT – Andreas Carlsson, Magnus Berntsson och Hampus Hagman Både personal och patienter har rätt till en trygg vårdmiljö. Kristdemokraterna föreslår därför en lag om besöksförbud på sjukhus för de som hotar säkerheten för personal och patienter. Vi vill bland annat höja straffet för våld mot tjänsteman till minst sex månaders fängelse och införa det nya brottet våld mot alarmeringspersonal. (mer …)

 • Så stärker vi den nära vården

  Insändare Härryda-Posten – Stefan Svensson Den vård som patienten behöver ofta ska vara säker, lättillgänglig och nära. För den vårdbehövande och anhöriga innebär en välfungerande nära vård ökad trygghet, bättre hälsa, minskad stress och ökad värdighet. (mer …)

 • Stärk vårdpersonalens skydd genom tillträdesförbud

  Magnus Berntsson och Hampus Hagman – Debattartikel ETC Göteborg I dag kan kända orosmakare få tillträdesförbud vid idrottsarrangemang och dömas till böter eller fängelse om de bryter mot förbudet. Kristdemokraterna vill ha ett liknande förbud på sjukhus. Hot och våld mot personal och patienter är oacceptabelt, och måste stoppas. (mer …)

 • Psykiatrin måste fortsätta utvecklas

  Debattartikel TTELA – Maria Nilsson och Monica Selin När Kristdemokraterna och övriga partier i GrönBlå Samverkan efter valet 2014 övertog ansvaret för Västra Götalandsregionen pekade vi ut psykiatrin som ett prioriterat område. I ekonomiska termer har vi tillfört psykiatrin en kvarts miljard extra i ramhöjande anslag.

  Medlen har använts för att möta utmaningar inom ett område som länge varit eftersatt. (mer …)

 • ”Kalla inte idéburet för privat”

  Debattartikel Dagens samhälle – Anders Fasth m.fl. Det finns en tydlig och ömsesidig önskan om ett utökat samarbete mellan den idéburna sektorn och det offentliga – kommuner och landsting. En bra början för att det ska bli verklighet är att sluta kalla idéburna organisationer för privata välfärdsföretag. (mer …)