• Så blir regionen mer miljövänlig

  Debattartikel Bohusläningen – Stefan Svensson m.fl. Budgeten för Västra Götalandsregionen för 2018 innebär en ambitionshöjning när det gäller miljöarbete. Vi ska ligga i framkant och vara en av de ledande regionerna i Europa på miljöområdet. Redan i dag minskar vi användningen av giftiga kemikalier i sjukvården och satsar på ökad energieffektivisering i våra lokaler. Vi övergår till mer biobaserade material i engångsmaterial som exempelvis handskar och sopsäckar. Vi jobbar hårt för att ...

 • Så utvecklar vi kulturarvet

  Debattartikel Bohusläningen – Conny Brännberg, Gun-Marie Daun, Maria Nilsson Intresset för vårt kulturarv ökar. Inte minst ser vi detta genom att småbarnsföräldrar museer, hembygdsgårdar och platser som är kulturhistoriskt intressanta. Det finns ibland en myt om att intresset för det som varit endast finns hos äldre personer, men trenderna är annorlunda. Unga människor är delaktiga och detta märks också via sociala medier. (mer …)

 • Vi tar ansvar för vår personal

  Debattartikel Markbladet – Conny Brännberg och Lars-Inge Andersson  För oss kristdemokra­ter är frågor om vård och omsorg mycket angelägna. Att invånare har god tillgång till vård då de behöver den är en självklarhet. (mer …)

 • Därför stärker vi det fria kulturlivet

  Debattartikel Bohusläningen – Conny Brännberg m.fl. GrönBlå Samverkan arbetar för att stärka möjligheterna för konstnärer och kulturarbetare att verka i Västra Götaland. Genom dessa insatser vill vi skapa bättre förutsättningar för det fria kulturlivet att utvecklas. (mer …)

 • Nu satsar vi på medarbetarna i vården

  Debattartikel GP – Conny Brännberg m.fl. Regionens starka och stabila ekonomi är en stor tillgång och möjliggör extra satsningar på vården. Den enskilt största satsningen kommer dock att göras på vårdens medarbetare, särskilt de som jobbar nätter och helger. (mer …)

 • Stärk barns och ungas psykiska hälsa

  Debattartikel – Dan Hovskär Ökad psykisk ohälsa hos barn och unga är ett av vår tids stora samhällsproblem. Enligt Socialstyrelsen uppger alltfler ungdomar psykiska besvär som oro eller ängslan. (mer …)

 • Vi vill bli den bästa arbetsgivaren

  Debattartikel Borås tidning – Conny Brännberg Vi har lyssnat på många av våra medarbetare och sätter igång ett stort förändringsarbete i sjukvården. Det är inte hus och teknik som är vårdens främsta tillgång, det är de anställda. (mer …)

 • Så förstärker vi den psykiatriska vården

  Debattartikel Bohusläningen – Monica Selin Samtidigt som vi lever längre och kan bota och lindra fler sjukdomar, så ökar den psykiska ohälsan. Fyra av tio kontakter med vårdcentral beror på psykisk ohälsa. Därför måste primärvården ha kompetens och resurser att möta den psykiska ohälsan. När det gäller framförallt barn och unga har vi konstaterat att förmågan att möta behovet brister. (mer …)

 • Hur skapar vi jämlik vård?

  Debattartikel – Conny Brännberg Är landstingen bäst på att ansvara för sjukvården? Kanske, men landstingen får aldrig bli självändamål. En jämlik, tillgänglig och säker vård av hög kvalitet måste vara målet. Med den utgångspunkten kan man verkligen ifrågasätta om 21 huvudmän är det optimala sättet att styra över och ansvara för sjukvården. (mer …)

 • SKL styrs från regeringskansliet

  Debattartikel Dagens Samhälle – Monica Selin m.fl. SKL. Den rödgröna majoriteten i Sveriges Kommuner och Landsting tär på organisationens höga trovärdighet, när man låter sig styras från Rosenbad och Socialdemokraternas partihögkvarter på Sveavägen i Stockholm. (mer …)