• Kollektivtrafiken når sina mål i Västra Götaland

  Debattartikel Borås tidning – Magnus Jacobsson m.fl. För att kunna nå klimatmålen och ge våra barn och barnbarn en god miljö att leva i måste fler åka kollektivt. Ju fler som tar tåget, bussen, spårvagnen eller båten för att ta sig fram, desto bättre för miljön. Vi har högt satta mål när det gäller utvecklingen av kollektivtrafik i Västra Götaland och en del har skeptiskt beskyllt målen för att vara orealistiska. Nu har kollektivtrafiknämnden fått resultatet av vårt första trafikförsörj...

 • Återinför kömiljarden!

  Debattartikel – Dan Hovskär Regeringen avvecklade kömiljarden 2015 trots att Kristdemokraterna och flera andra varnade för konsekvenserna av detta. Enligt SKL:s öppna jämförelser har nu köerna ökat betydligt i Sverige sedan kömiljardens avskaffande och även vårdgarantin har påverkats i negativ bemärkelse. (mer …)

 • Fokusera på kvaliteten – inte på vinsten

  Debattartikel GP – Monica Selin m.fl. Vi fokuserar på ökad tillgänglighet, bättre kvalitet och ett gott bemötande. Det är där som vårdens främsta utmaningar ligger – inte i att det finns privata vårdgivare som tar ut vinst. (mer …)

 • Inför vårdteam i hemmet

  Debattartikel GP – David Lega och Kalle Bäck Hemtagningsteam kan fungera som en brygga mellan sjukhuset och hemmet. På så sätt kan färdigbehandlade patienter skickas hem och vårdplatser frigöras på sjukhusen. (mer …)

 • Nu miljardsatsar vi på den nära vården

  Debattartikel GP – Monica Selin m.fl. Regionens ekonomi är starkare än på många år. Det ger goda förutsättningar att fortsätta de satsningar vi redan sjösatt. Men det räcker inte. Vi inleder i år även en historisk miljardsatsning för att stärka den nära vården, skriver Grönblå samverkan i Västra Götalandsregionen. (mer …)

 • På väg mot framtidens sjukvård

  Debattartikel – Lars Inge Andersson m fl Det är viktigt att för framtiden satsa på sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete, att skapa ett sömlöst närsjukvårdssystem som erbjuder hög kvalitet samt ge utrymme för ökad tillgänglighet till akut- och specialistsjukvård. (mer …)

 • Du kan rädda liv – fyra steg för livet

  Debattartikel – Monica Selin Varje år dör ungefär 1500 personer i Sverige genom självmord. Det är mer än fyra stycken om dagen. Mer än en var sjätte timme. Antalet personer som genomför suicidförsök är antagligen tio gånger fler. (mer …)

 • Vi satsar på biografer

  Debattartikel Skaraborgsbygden.se – Conny Brännberg och Emmyly Bönfors Kulturnämnden i Västra Götaland gör en stor filmsatsning. I samband med att Göteborg Film Festival firar 40 år ges digitala biografer runt om i regionen ett erbjudande om att ingå i ett tekniskt nätverk. (mer …)

 • Kultursamverkansmodellen håller på att skjutas i sank

  Debattartikel Dagens samhälle – Conny Brännberg Förtroendet för kultursamverkansmodellen är i fara. Statens uppräkning motsvarar vare sig behoven eller kostnadsökningarna – med resultatet att regionerna måste tillföra pengar för att hålla institutionerna flytande. Ovanpå detta berövas kulturverksamma ett schablonavdrag, vilket ytterligare vattnar ur kulturlivets resurser. (mer …)

 • Nya miljoner till psykiatrin nästa år

  Debattartikel GP  – Monica Selin m.fl. Vi tar – och har tagit – den psykiska ohälsan på största allvar. Våra stora satsningar har gett resultat, men vi är inte i mål än. Därför tillför vi ytterligare 125 miljoner kronor nästa år för att förstärka psykiatrin och korta köerna. (mer …)