• Kompetensutvecklingsinsatser på flera plan

  Personalutskottet har beslutat att fördela medel för kompetensutvecklingsinsatser för undersköterskor, barnsköterskor och skötare. En prioritering av fortsatta utbildningsinsatser för specialistsjuksköterskor samt barnmorskor beslutades samt att en ny kompetensutvecklingsstrategi för psykologer ska tas fram av en projektledare. (mer …)

 • Vi satsar 15 miljoner på att få ned antalet sjukskrivningar

  Debattartikel GP – Conny Brännberg m.fl. För att Västra Götalandsregionen ska vara attraktiv för sjukvårdspersonal satsar vi nu stort på arbetsmiljön och ledarskap som ett led i att minska sjukskrivningar och underlätta rehabilitering. (mer …)

 • Skene lasarett på väg att bli ett specialistsjukhus

  Debattartikel Borås tidning – Lars-Inge Andersson m.fl. Precis som GrönBlå Samverkan planerat och beslutat är arbetet med att utveckla Södra Älvsborgs sjukhus Skene till ett specialistsjukhus i full gång. Den viktiga roll som sjukhuset fortsatt ska ha för Sjuhäradsområdet och i sjukhusgruppens framtid som GrönBlå Samverkan gav besked om genom sitt beslut är därmed på gång att förverkligas. (mer …)

 • Flytta den enklare vården närmare patienterna

  Debattartikel – Bohusläningen GrönBlå Samverkans budget för Västra Götalandsregionen 2017 möter framtidens utmaningar och möjliggör en fortsatt god utveckling. En av de största utmaningarna är att för många patienter får vänta alltför lång tid på vård. (mer …)

 • Följ budgetdebatten i RF

  Budgetdebatten i regionfullmäktige är i full gång.

  Följ debatten på webben här.

  Läs GrönBlå Samverkans budgetförslag här.

 • Angelägen satsning mot psykisk ohälsa

  Pressmeddelande – GrönBlå Samverkan Hälso- och sjukvårdsstyrelsen fattade i dag beslutet att från hösten 2016 starta en kraftsamling för att utveckla första linjens vård vid psykisk ohälsa. Detta ska ske genom ett pilotprojekt där cirka 5-6 vårdcentraler över hela Västra Götaland får ett tilläggsuppdrag att förstärka insatserna för barn och unga i åldrarna 7 till 18 år. (mer …)

 • Nya steg för en tryggare läkarförsörjning

  I dag beslutade Personalutskottet om en prioritering och fördelning av regioncentralt planerade ST-tjänster (specialisttjänstgöring för läkare) riktade mot bristområden.

  Detta är ett led i arbetet ned att komma till rätta med läkarbristen inom vissa specialiteter. Av totalt ca 250 ST-tjänster årligen i Västra Götalandsregionen kommer 15 % styras centralt. Det handlar om 45 ST-tjänster. (mer …)

 • Kungälvs sjukhus har en given plats i framtida vårdutveckling

  Pressmeddelande – GrönBlå Samverkan GrönBlå Samverkan tar nu krafttag för att komma till rätta med de ekonomiska obalanserna på Kungälvs Sjukhus. Mot bakgrund av sjukhusledningens besparingsförslag kommer en större översyn att genomföras på såväl sjukhuset som av sjukhusstrukturen i Göteborgsområdet. Syftet är att undvika kortsiktiga lösningar och istället tillämpa ett bredare angreppssätt. Kungälvs sjukhus har en fortsatt given plats i Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvård, båd...

 • Så ska vården bli både bättre och mer tillgänglig

  Debattartikel GP – GrönBlå Samverkan Vi behöver organisera vården mer effektivt. För att kunna göra det behöver vi fortsatt ha fokus på den specialiserade vården på våra framstående akutsjukhus och samtidigt satsa på att flytta den enklare vården närmare patienterna. (mer …)

 • Satsning på kökortning inom barn- och ungdomspsykiatrin

  Pressmeddelande – GrönBlå Samverkan GrönBlå Samverkan höjer i sitt budgetförslag för 2017, som presenteras på måndag, ramen för psykiatrin med 125 mnkr. Av dessa medel går 50 mnkr direkt till att korta köerna inom barn- och ungdomspsykiatrin. (mer …)