• 10 miljoner kronor till Medicinska kompetensutvecklingsrådet 2017

  Idag beslutade Personalutskottet att avsätta 10 mnkr till Medicinska kompetensutvecklingsrådets (MUR) verksamhet 2017. Det är en verksamhet som svarar för till stor del finansieringen av specialistläkarnas fortbildning och har även till uppdrag att medverka i implementeringen av regionala riktlinjer och vårdprogram.

 • Grönblå samverkan utvärderar kompetensutvecklingssatsningarna

  I dag beslutade Personalutskottet att ge Personaldirektören i uppdrag att utvärdera de satsningar som hittills har genomförts för undersköterskor, barnsköterskor, skötare samt av utbildning för sjuksköterskor till specialistsjuksköterskor och barnmorskor. Grönblå samverkan genomför just nu flera kraftfulla kompetensutvecklingsinsatser för medarbetarna. I Budget 2016 samt Budget 2017 är det strategiska målet ”Västra Götalandsregionen ska kunna rekrytera rätt kompetens och erbjuda en god arbets...

 • Satsning på den psykiatriska vården på SÄS

  Pressmeddelande- I dag beslutade regionstyrelsen om en stor satsning på Psykiatrins kvarter vid Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås. Totalt handlar det om en investering om ca 840 miljoner kronor, den största satsningen på både barn- och ungdomspsykiatrisk och vuxenpsykiatrisk vård på många år vid Södra Älvsborgs sjukhus. (mer …)

 • Ny utvecklingsplan för barnsjukvården i hela Västra Götalandsregionen

  Vid dagens sammanträde med regionstyrelsen i Västra Götaland föredrog Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, situationen på Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus (DSBUS). Wennbergs besök på Regionstyrelsen var delvis föranledd av den ansträngda situationen på DSBUS som fått stor uppmärksamhet i media. (mer …)

 • 20 miljoner till innovationer i Västra Götalandsregionen

  I dag fattade hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslut om att avsätta 20 miljoner kronor till inrättandet av en innovationsfond som alla anställda i sjukvården ska kunna söka pengar från. (mer …)

 • Nya miljoner till psykiatrin nästa år

  Debattartikel GP  – Monica Selin m.fl. Vi tar – och har tagit – den psykiska ohälsan på största allvar. Våra stora satsningar har gett resultat, men vi är inte i mål än. Därför tillför vi ytterligare 125 miljoner kronor nästa år för att förstärka psykiatrin och korta köerna. (mer …)

 • Att se en människa kan rädda dess liv

  Debattartikel GT – Monica Selin I dag, den 10 september är den internationella suicidpreventiva dagen. Varje år dör ungefär 1 500 personer i Sverige genom självmord. Det är mer än fyra stycken om dagen. Mer än en var sjätte timme. Antalet personer som genomför suicidförsök brukar uppskattas till ungefär tio gånger fler. Vid varje självmord och varje självmordsförsök drabbas också nära och kära, vänner och anhöriga. (mer …)

 • Sex miljoner till fortsatt arbete med PLUS-programmet

  Idag beslutade Personalutskottet att fördela sex miljoner kronor till PLUS som är ett kvalitetssäkrande program för stöd och introduktion av utlandsutbildade läkare i Västra Götalandsregionen. PLUS-programmet är ”vägen in” till den svenska sjukvården. All utlandsutbildad personal behöver ha goda färdigheter i svenska språket, komplettera sin kompetens och få stöd för att kunna arbeta och förhålla sig i det svenska hälso- och sjukvårdssystemet. PLUS-programmet vänder sig även till svenskar som...

 • Kampanj för att förebygga självmord

  Pressmeddelande- I nästa vecka rullar en kampanj igång i en mycket angelägen fråga. Det handlar om hur man kan bidra till att förebygga självmord.

  Filmen ”Steg för livet”, regisserad av Paul Jerndal som ligger bakom prisbelönta filmen Indigo, har en central roll i kampanjen med samma namn. Budskapet är att skapa förståelse för hur en människa som umgås med självmordstankar tänker och känner sig och framförallt hur vi som medmänniskor kan agera för att bidra till att förebygga självmord...

 • GrönBlå satsningar på psykiatrin ger positiva resultat

  Pressmeddelande- Inför Psykiatriberedningens beslut idag om ytterligare särskilda satsningar på psykiatrin under 2017 har sjukhusens psykiatriförvaltningar redovisat resultatet av satsningar som inleddes för ett år sedan. De medel som öronmärkts för att korta köerna till neuropsykiatrisk utredning och behandling har, trots fortsatt svåra problem med att rekrytera personal, inneburit att man inom flera förvaltningar lyckats öka tillgängligheten radikalt. (mer …)