• Inför besöksförbud på sjukhus för hotfulla personer

  Debattartikel GT – Andreas Carlsson, Magnus Berntsson och Hampus Hagman Både personal och patienter har rätt till en trygg vårdmiljö. Kristdemokraterna föreslår därför en lag om besöksförbud på sjukhus för de som hotar säkerheten för personal och patienter. Vi vill bland annat höja straffet för våld mot tjänsteman till minst sex månaders fängelse och införa det nya brottet våld mot alarmeringspersonal. (mer …)

 • Så stärker vi den nära vården

  Insändare Härryda-Posten – Stefan Svensson Den vård som patienten behöver ofta ska vara säker, lättillgänglig och nära. För den vårdbehövande och anhöriga innebär en välfungerande nära vård ökad trygghet, bättre hälsa, minskad stress och ökad värdighet. (mer …)

 • Stärk vårdpersonalens skydd genom tillträdesförbud

  Magnus Berntsson och Hampus Hagman – Debattartikel ETC Göteborg I dag kan kända orosmakare få tillträdesförbud vid idrottsarrangemang och dömas till böter eller fängelse om de bryter mot förbudet. Kristdemokraterna vill ha ett liknande förbud på sjukhus. Hot och våld mot personal och patienter är oacceptabelt, och måste stoppas. (mer …)

 • Ebba Busch Thor och Maria Nilsson besökte NÄL

  I dag fortsätter Ebba Busch Thors förvalsturné till Trollhättan och Borås. Tidigare i dag hölls en presskonferens vid NÄL, Trollhättan, där Ebba Busch Thor och Maria Nilsson presenterade KD: s visioner för sjukvården.

 • Psykiatrin måste fortsätta utvecklas

  Debattartikel TTELA – Maria Nilsson och Monica Selin När Kristdemokraterna och övriga partier i GrönBlå Samverkan efter valet 2014 övertog ansvaret för Västra Götalandsregionen pekade vi ut psykiatrin som ett prioriterat område. I ekonomiska termer har vi tillfört psykiatrin en kvarts miljard extra i ramhöjande anslag.

  Medlen har använts för att möta utmaningar inom ett område som länge varit eftersatt. (mer …)

 • Stödet till personer med spelberoende måste öka

  Debattartikel – Monica Selin (KD) och Jonas Andersson (L) Västra Götalandsregionen kommer från och med i år att flytta fram positionerna för att hjälpa personer med spelberoende. Snart öppnar vi en regional enhet med fokus på att stödja människor med denna problematik. (mer …)

 • Sjukhusvården måste förstatligas

  Debattartikel ETC Göteborg – Magnus Berntsson m.fl. Dagens sjukvårdsorganisation fungerar inte – det ser vi bevis på runt om i landet. Det är uppenbart att det inte räcker att lappa och laga i systemet. Kristdemokraterna vill i stället genomföra århundradets sjukvårdsreform – vi vill förstatliga den avancerade sjukhusvården. (mer …)

 • Spelmissbrukare ska få mer hjälp i Västra Götalandsregionen

  Pressmeddelande- 2018 ska Västra Götalandsregionen öppna en regional enhet för specialiserad vård till personer med spelberoende. Det fattade psykiatriberedningen beslut om i dag. Enheten kommer att vara placerad vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. (mer …)

 • Hur ska vården styras?

  Insändare Borås tidning/Markbladet – Valéria Kant och Lisa Berglund På valdagen avgör du om vården ska styras genom ett välfärdssvek eller ett välfärdslöfte. Kristdemokraterna prioriterar vården och satsar 27,5 miljarder mer än regeringen på vård och omsorg. Vi vill att man ska få vård när man behöver det, en vård med hög kvalitet och trygghet. Det ska vara en rättighet att få bra vård oavsett vilken region/landsting man bor i. (mer …)

 • KD vill införa vårdserviceteam

  Debattartikel Västgöta-Tidningar – Dan Hovskär För att förbättra kvaliteten i vården behövs fler händer. Det krävs också att vi använder resurserna på rätt sätt. Varje personalkategori ska göra det som de är utbildade för. Kristdemokraterna vill därför att vårdpersonalen ska avlastas från de arbetsuppgifter som är viktiga för att omvårdnad ska fungera, men som inte kräver en lång vårdutbildning – så kallad vårdnära service. (mer …)