• Att få åldras i trygget och med värdighet

  Insändare TTELA – Maria Nilsson Alla äldre ska ha rätt till en god hemsjukvård med en trygg nära vård och omsorg. Vi i kristdemokrater vill skapa en mer personcentrerad organisation runt äldre som har omfattande och sammansatta vård- och omsorgsbehov. (mer …)

 • Ge multisjuka äldre VIP-status i vården

  Insändare Skaraborgs läns tidning – Conny Brännberg Om en äldre person med känd geriatrisk sjukdomshistoria insjuknar i hemmet och behöver sjukhusvård ska hon eller han i möjligaste mån slippa att komma till en akutmottagning där väntetiden oftast är lång. (mer …)

 • Vi fortsätter att prioritera psykiatrin

  Debattartikel Bohusläningen – Monica Selin och Maria Nilsson När Grönblå Samverkan tog över ledningen av Västra Götalandsregionen hösten 2014 blev det äntligen möjligt för oss kristdemokrater att tillsammans med övriga fyra partier börja förverkliga våra ambitioner inom psykiatrin. (mer …)

 • Målet ska vara en köfri vård

  Debattartikel SLA – Conny Brännberg Inför valet är sjukvården i fokus. För oss Kristdemokrater är målet att vi ska ha en vård utan köer. När man behöver samhällets stöd ska man få det. Detta kallar vi för välfärdslöftet. (mer …)

 • Barn ska uppleva största möjliga trygghet i vården

  Kristdemokraterna i Västra Götalandsregionen vill • öka antalet barnläkare inom primärvården • säkerställa att antalet vårdplatser inom barn- och ungdomssjukvården möter behoven • säkerställa en fungerande vårdkedja för barn och unga • erbjuda en personlig koordinator till familjer som har barn med varaktig funktionsnedsättning och med många olika vårdkontakter.

  Läs mer om vår politik i vårt regionprogram.

 • Värdig vård för äldre

  Kristdemokraterna i Västra Götalandsregionen vill • se till att geriatrisk kompetens finns på alla vårdcentraler • säkerställa en välfungerande vårdkedja för äldre, men också att antalet vårdplatser med geriatrisk kompetens möter behoven • erbjuda alla över 75 år hälsokontroller och förebyggande hembesök • ge fler äldre möjlighet att vårdas i hemmet.

  Läs mer om vår politik i vårt  regionprogram.

 • Så blir vården köfri och säker

  Debattartikel GP – Magnus Berntsson och Monica Selin Kristdemokraterna vill prioritera arbetet med att korta köerna till vård och behandling på sjukhusen – med målet att få en köfri vård. Varje patient har rätt till vård i rätt tid på rätt plats med rätt kompetens. (mer …)

 • GrönBlå Samverkan presenterar budget för 2019

  Pressmeddelande  – GrönBlå Samverkan Nu presenterar vi i den politiska majoriteten i Västra Götalandsregionen – GrönBlå Samverkan – vårt förslag till budget för 2019. Det är ett budgetförslag som särskilt fokuserar på att förbättra vårdpersonalens villkor genom högre OB-ersättningar, samt att ytterligare tillföra ekonomiska medel för att förstärka primärvården och dess roll som första linjens vård. (mer …)

 • Vårdköerna kan snart vara borta

  Debattartikel Borås tidning – Monica Selin m.fl. Under snart fyra år har vi drivit en politik för Västra Götalandsregionen som präglats av kontinuitet och långsiktighet. Reformerna vi utlovade i vår första budget 2014 har fullföljts och de börjar nu ge resultat. (mer …)

 • Äldres självbestämmande i vården måste stärkas

  Debattartikel GöteborgDirekt – Magnus Berntsson Ett välfärdssamhälle kan i hög grad bedömas utifrån kriterier som respekt, tillvaratagande och omsorg om den äldre generationen. De äldres vård och omsorg måste präglas av trygghet, självbestämmande och valfrihet. (mer …)