Matz Edins donationsfond

matz_edin_1024x768

Utdelning ur fonden görs som erkänsla för förtjänstfullt arbete till den som, genom sitt engagemang för Kristdemokraterna i Kalmar kommun, varit ett föredöme för sina partikamrater och verkat i Matz Edins anda.

Donationsfonden inrättades av och är uppkallad efter Matz Edin som var Kristdemokraternas allra första politiker som tog plats i en beslutsfattande församling, redan 1964 i kommunfullmäktige i Kalmar. Matz satt kvar på det uppdraget han fick 1964 ända tills han den 8:e december 2006 gick bort. Matz var för många, även de ifrån andra partier, engagemanget och fritidspolitikern personifierad.

2016 ———–
2015 Ruth Pahlm
2014 ———–
2013 Michael Ohlsson
2012 Monica Bengtsson
2011 Elisabeth & Rune Sporrong
2010 Lennart Simonsson
2009 —————-
2008 Christopher Dywik
2007 —————–
2006 Nadja Mirghasemi
2005 Ronny Jennersjö
2004 Ruth Pahlm
2003 Karl-Gustav Kyrk