Bromma – Nödvändig för Kalmars utveckling och för jämlik sjukvård!

Sveriges mindre flygplatser har länge varit hotade. EU-kommissionen har velat ta bort möjligheten till offentligt stöd för regionala flygplatser. Sedan beslutade S, MP, V och SD i riksdagens trafikutskott att återinföra flygledningen i statlig regi, vilket hotar öka kostnader för de regionala flygplatserna med över 30 procent; pengar som måste tas ur ägarkommunernas och regionernas/landstingens budgetar.

Läs mer


Vad händer med simhallen, ”Iffehallen” och Kalmar SK:s lokaler?

”Det är på gång, snart, ha tålamod, det är i ”pipen”, det ska bara utredas lite till…” Det är vad barn, föräldrar och tränare brukar få till svar när de frågar vad som händer med simhallen, Ishallen -”Iffehallen” eller Kalmar SK:s friidrottslokaler – lokaler som på olika sätt befinner sig i minst sagt bedrövligt skick.

Läs mer