Dags för en familjecentral i Lindsdal!

Familjecentralerna fyller en viktig funktion i samhället. Där kan föräldrar utbyta erfarenheter, få stöd, hjälp och gemenskap med andra föräldrar. Där samverkar öppen förskola, socialtjänst, mödrahälsovård och barnhälsovård i gemensamma lokaler för att utifrån familjens livssituation främja god hälsa hos barn och föräldrar.

kinderzeichnung familie mit haustieren

I norra delen av Kalmar kommun saknas det tyvärr en familjecentral. Lindsdal, Läckeby och Rockneby som är den snabbast växande tätorten i kommunen står tyvärr, trots många barnfamiljer, utan en familjecentral.

Inför valet 2010 gjorde Socialdemokraterna en stor sak av att de skulle se till att en familjecentral stod klar i Lindsdal 2011. Vid valet 2010 gick Socialdemokraterna starkt framåt och fick majoritet i både landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige i Kalmar. Det har snart gått tre år och det är fortfarande tyst i frågan.

Nu tycker vi att det är hög tid att gå ifrån ord till handling och skapa en familjecentral i Lindsdal!

Skriv på uppropet för en familjecentral i Lindsdal på länken i höger hörn (låt sidan ladda klart så går det att klicka på bilden av familjen i högermarginalen).


Linnéuniversitetets placering

I dagarna har det skrivits i tidningarna och sociala forum om Samhällsbyggnadsnämnden beslut att skicka ut detaljplanen för Kalmar hamn på samråd. Här är vår kommentar till beslutet.Vi Kristdemokrater anser att ett starkt och livskraftigt företagsliv är nyckeln till att trygga en fortsatt välfärd. Därför är det också oerhört viktigt att vi ifrån politiskt håll lyssnar på och slå vakt om Kalmar hamn och skapar sådana förutsättningar att Kalmar Lantmän och andra företag som verkar i, och är beroende av hamnen får goda möjligheter att bedriva och utveckla sin verksamhet.

Dahlströms arkitekters förslag för en placering av Linnéuniversitetets vid Norrgård / västra malmen

– Det ingen hemlighet att KD förordar en placering vid Norrgård/Västra Malmen enlig det förslag som Dahlströms arkitekter har ritat upp. Det skulle uppfylla kraven på central placering, statsintegrerat universitet, expansionsmöjligheter för universitetet, närhet till studentbostäder (och fler är på gång i området), säker väg, möjliggör ett tydligt landmärke för universitetet(15 våningar) och framförallt tryggar placeringen en framtida expansion för näringslivet i Kalmar hamn.

– Men det innebär inte att vi inte kan låta processen med samråd gå vidare(alla korten på bordet i det här läget). När beslutet om vart kommunen bör anvisa universitetet så ska vi ha alla olika förslag på bordet med konsekvensbeskrivningar etc.

– Då är vi också övertygade att fler kommer inse olämpligheten i att trycka in 6 000 elever och 800 lärare utmed en väg för farligt gods där bullernivåerna redan i dagsläget bedöms vara på gränsen.

/ Christopher Dywik, gruppledare för Kristdemokraterna i Kalmar


Ännu en brand i Berga – dags för nytänk

dywik i berga

Under slutet av förra veckan var det många av oss som med besvikelse kunde konstatera att det brinner ute i Berga igen (vid Funkaboskolan). Kanske är det så att vi inte löser de problemen som finns där med att enbart bygga en multiarena?

Kanske krävs det att föräldrarna tar ansvar för sina barn, och där det behövs, att vi stödjer föräldrarna i sin föräldraroll.

Kanske är det också dags att vi som samhälle slutar sända ut tycka-synd-om-signaler om Berga och ungdomarna som bor där. Att vi slutar måla upp självuppfyllande profetior om hur dåligt området är.

Det är dags att börjar tala om ansvar, om att det är möjligt att av egen kraft skapa något gott, att påverka sin situation, att nästan allt är möjligt i Sverige – men bara om man kämpar.

Och att det inte ett svaghetstecken att fråga efter hjälp, det säger kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik.