Enkel fråga om hemlösheten i Kalmar kommun

Enkel fråga till Socialnämndens Ordförande Roger Holmberg (S)

margreth

Från den 1 januari 2012 har regeringen gett Länsstyrelsen i uppdrag att ge kommunen stöd och råd i arbetet med att motverka hemlösheten i synnerhet bland barnfamiljer som drabbas av vräkning. Det är kommunens ansvar att hemlösa personer får det stöd och hjälp de behöver. Den statistik som visades för en tid sedan i media visar att Kalmar har 155 personer hemlösa.

– På vilket sätt arbetar socialförvaltningen kring hemlösheten och framförallt personer som hotas om vräkning där barn också kan vara inblandade?

Margreth Johansson (KD)
vice Ordförande i Omsorgsnämnden


Värderingarna i centrum på KD-årsmöte

Pressmeddelande Kalmar 2014-02-11

dywik o adaktusson

I lördags höll Kristdemokraterna i Kalmar kommun sitt årsmöte som gästades av ingen mindre än Lars Adaktusson, Kristdemokraternas toppkandidat till EU-parlamentsvalet. Lars höll ett mycket uppskattat anförande om EU, korruption, politikens gränser, invandring och om den tuffa situation som kristna minoriteter lever i runt om i världen – och hur EU kan och bör hjälpa dessa.

I samband med årsmötet omvaldes Christopher Dywik enhälligt som ordförande för Kristdemokraterna i Kalmar. Dywik tackade alla medlemmar och sympatisörer som på olika sätt hjälpt partiet under 2013 och fortsatte…

– Bara med Er hjälp kan vi vända på skutan och få en ny politisk ledning som kämpar för trygga familjer, mer samhällsgemenskap, en levande landsbygd, mer respekt för våra äldre och som inser att den viktigaste investeringen för framtiden är på våra barn och unga!, sa Dywik.

Kristdemokraterna i Kalmars styrelse för verksamhetsåret 2014 i sin helhet
Christopher Dywik (ordf.), Ann-Mari Jeansson(vice ordf.), Boo Malm, Gerd Lansler, Michael Ohlsson, Karl-Gustav Kyrk och Zia Ullah. Ersättare: Fredrik Sjömar, Bengt-Olof Roos, Lennart Lindstedt och Margreth Johansson.