Flyktingpolitiken – en hård nöt att knäcka

KDU:s Förbundsordförande Sara Skyttedal lyfter en minst sagt känslig fråga i dagens DN: Hur ska vi kunna upprätthålla en generös men samtidigt human flyktingpolitik samtidigt som vi har en enorm bostadsbrist och expeptionellt stel arbetsmarknad i Sverige?

Utan att ta ställning till Saras slutsatser så kan jag dra en parallell till Kalmar där vi, på grund av bostadsbristen, enbart lyckats uppfylla vårt åtagande av mottagande av flyktingar en gång under de senaste fem åren.

För oss Kristdemokrater är det en självklarhet att vi ska hjälpa våra medmänniskor när de lider nöd. För oss räcker inte fina ord, för oss är det inte ”tanken som räknas”, utan vad vi faktiskt gör.

Ett humant och ansvarfullt mottagande av flyktingar förutsätter goda förberedelser med god planering med resurser och rätt kompetens, inte bara goda intentioner och förhoppningar om att det ska lösa sig. Kommunens ansvar upphör ju inte heller vid att enbart förmedla boende. Kommunen har också ett övergripande ansvar att själva integrationsprocessen fungerar på ett tillfredsställande sätt. Att svenskundervisning och introduktioner till Sverige genomförs, att skolgången och aktiveringen fungerar och inte minst att sjukvården står redo.

Vår möjlighet att ha ett generöst flyktingmottagande även i framtiden, är beroende av på vilket sätt vi tar hand om de som redan har kommit hit. I ett samhälle där integrationen inte fungerar riskerar invandringen att bli något som förstör samhällsgemenskapen och skapar en vi- och-dom mentalitet.

För mer info:
Christopher Dywik
Ordförande & Gruppledare
073-1806887


Visa respekt för bondekåren!

Replik till Patricia Vildanfors (MP)

I Barometern/OT 20/8 får vi en replik från MP gällande jordbruket i vårt län. Patricia Vildanfors påstår sig inte vilja ställa upp motsättningar mellan närproducerad mat som konventionellt jordbruk producerat, och ekologiska produkter. I nästa andhämtning ägnar hon en lång harang åt det ekologiska jordbrukets fördelar och reser krav på en massiv omställning till ekologiskt jordbruk.

Patricia Vildanfors erbjuder 200 miljoner kronor som ska hjälpa till att ställa om. Med andra handen vill hennes parti införa handelsgödselskatt på 300 miljoner kronor, slakteriavgift på 90 miljoner kronor, kilometerskatt för lastbilen som ska hämta mjölken och fördubblade arbetsgivaravgifter för den som råkat anställa ungdomar.

Listan på miljöpartiets skattechocker kan göras längre och läggs den till de tänkta regeringskamraternas skattehöjningar spelar det ingen roll vilken form av jordbruk man försöker bedriva, det blir inte mycket för de gröna näringarna i ett rödgrönt Sverige.

Sveriges jordbruksorganisationer bedriver ett aktivt arbete med att minska jordbrukets avtryck på miljön, men det är större än att bara ställa om och få kalla sig ekologiska. Det är detta vi kristdemokrater vill framhålla och visa respekt för. Alla de konventionella jordbruk runt om i vårt län som dagligen producerar mat på vår bord, lyder under miljö och djurskyddslagar som på flera sätt kan anses vara världens strängaste. Användningen av bekämpningsmedel lyder under Kemikalieinspektionens beprövade gränsvärden på nivåer med god distans till den internationella nivån. Även mängden bekämpningsmedel ligger under den internationella nivån med en sjunkande användning. Medlen används för att bekämpa svamp- och insektsangrepp. Bönder använder inte de dyra bekämpningsmedlen vårdslöst, de använder dem när behovet är påkallat och då mycket restriktivt.

När vi talar om landsbygden och dess gröna basnäringar, då talar vi om hela jordbruket. Ekologiska såväl som konventionella jordbruk är föredömen i gott förvaltarskap av den jord de brukar, de tar ansvar för hållbarhet och långsiktighet.

Kristdemokraterna vill förbättra det svenska jordbrukets konkurrenssituation genom minskade regelbörda och mindre myndighetskrångel. Det är för oss kristdemokrater det viktigaste för att säkerställa levande landsbygd och öppna landskap. Svenska bönder ska kunna se en framtid i att odla spannmål och grönsaker eller föda upp grisar. Den framtiden vågar vi anförtro bondekåren att förvalta, utan styvmoderliga pekpinnar från miljöpartiet!

Anders Andersson(KD)
Riksdagsledamot för Kalmar län

Christopher Dywik(KD)
Gruppledare och förstanamn i Kalmar kommun

(Publicerad i Barometern 2014-08-27)


Idag börjar förtidsröstningen

Idag börjar förtidsröstningen. Vi hoppas givetvis att du tänker rösta på Kristdemokraterna. Har du inte bestämt dig än så kanske vår valplattform kan hjälpa dig på travet.

Kalmarbygden är fantastisk! Vi har en idyllisk småstad och hamn med anor som sträcker sig långt tillbaka i historien. Här möts slottet och vår unika kulturbebyggelse, gröna parker och blå vattenblänk med modern arkitektur, universitet och ett rikt nöjesutbud. Vi har en vacker landsbygd med skogar, fält och familjära små samhällen. Vi har driftiga företagare och entreprenörer, ett starkt föreningsliv och engagerade medborgare.Det är ett arv som förpliktar och något som vi måste värna för våra barn och kommande generationers skull.

Men Kalmarbygden kan bättre! En röst på Kristdemokraterna är en röst på ett parti som vill jobba för trygga familjer, mer respekt för våra äldre, mer samhällsgemenskap och en levande landsbygd. Vi behöver ett bättre företagsklimat, bredbandsutbyggnad, fler bostäder och en bättre ordning på kommunens ekonomi. Men föramförallt måste vi våga satsa långsiktigt på vår viktigaste investering – våra barn och unga!

Därför vill vi jobba för:

 • Mindre barngrupper inom förskolan.
 • Nya förskole- och skollokaler i Hagby & Halltorp.
 • Familjecentral i Lindsdal.
 • Att personal och äldre får laga mat tillsammans på särskilda boenden.
 • Ett Äldreombud som tar tillvara de äldres intressen.
 • En offensiv bredbandsstrategi.
 • Traditionella skolavslutningar i kyrkan.
 • Effektivare integration med ett faddersystem.
 • Öka andelen lokalproducerad mat på skolor och äldreboenden.
 • Öppet på fritidsgårdar på helger och lov.
 • Mer resurser till Ungdomsmottagningen för att kunna ta emot fler killar.

Kommentar till Barometerns väljarundersökning

Christopher Dywik

Christopher Dywik, Ordförande & Gruppledare för Kristdemokraterna i Kalmar kommenterar Barometerns väljarundersökning för Kalmar kommun.

Under lördagen presenterade Barometern en lokal väljarundersökning för Kalmar kommun. Såhär med mindre än en månad kvar till valet är det givetvis väldigt spännande. De enda fingervisningarna om vårt läge som vi har fått tidigare är Socialdemokraternas egna undersökningar och Barometerns nedbrytningar av länsresultaten för ca 8 månader sedan – undersökningars vars trovärdghet och underlag är tveksam – men likväl inte någon rolig läsning. Därför var dagens väljarundersökning välkommen!

Att byta gruppledare är alltid ett vågspel, det tar tid att bygga upp personkännedom och förtroende.

Genom tydlighet på våra kärnområden: familjen, de äldre, traditionerna och en levande landsbygd – har vi på bara några månader lyft oss rejält. Det känns bra. Vi är ett bra slutspurtsparti som brukar höja oss under valrörelsen, i takt med att allt fler nås av vår politik. Nu lägger vi i en högre växel.


Jordbruket är garantin för öppna landskap!

öppna landskapValrörelsen handlar om många frågor. Vi vill som kristdemokrater markera vikten av att inte låta accelererande avstånd mellan stad och land leda till en tyst och igenvuxen landsbygd. För utvecklingen i Kalmar län är det viktigt att se jordbrukets betydelse.

Stad och land är ömsesidigt beroende av varandra! Men Sverige har sedan 2005 genomgått en urbanisering som saknar motstycke i övriga EU. I nästan hälften av Sveriges kommuner, i synnerhet landsbygdskommuner minskar befolkningen. Hos de som flyttat till staden minskar också successivt förankringen och upplevelsen av livet på landet. Särskilt avspeglar detta sig i de åsiktsgap som gör sig gällande i olika jaktfrågor eller i djurhållningsfrågor.

I den politiska debatten finns en återkommande svartmålning av den näring som försörjer hela landet med livsnödvändiga livsmedel och är ryggraden för landsbygdens arbetstillfällen. Konventionellt jordbruk underkänns till förmånför de ca 5 procent som är ekologisk produktion. Denna bristande helhetssyn på jordbruk och landsbygd är inte till gagn för vare sig den enskilde lantbrukaren eller för vårt land. Svenska jordbrukare ligger i framkant som förvaltare av den jord de brukar, de tar ansvar för hållbarhet och långsiktighet. Att förringa det arbete som våra jordbrukare bedriver hotar basen för landsbygden och därmed hela landets livsmedelsförsörjning.

Utan det svenska jordbrukets livsmedelsproduktion faller underlaget för övrig sysselsättning på landsbygden. Stadens livsmedelsförsörjning blir då beroende av import från en ostadig världsmarknad. Istället för ett kontinuerligt minskande är det dags att vända på utvecklingen i det svenska jordbruket!

Det behövs nu en nationell samling för att slå vakt om den näring som ännu finns kvar och för att skapa förutsättningar för fortsatt och utvecklad jordbruksproduktion. När Kristdemokraterna under europarlamentsvalrörelsen satte fokus på svensk grisnäring och dess fördelar i form av återhållsam antibiotikaanvändning och etisk behandling i kontrast till importmaten, bidrog vi till att lyfta debatten även ur ett konsumentperspektiv. Livsmedelsföretagen undersökte och kunde konstatera en positivare inställning hos konsumenter till svenskt griskött efter EU-valrörelsen.

Det är hög tid att vända debatten och inse nödvändigheten av fortsatt svensk jordbruksproduktion. Matproduktionen är grunden för att garantera öppna landskap och gröna hagar. Vi kristdemokrater vill ha en strategi för närproducerad mat som prioriterar den kvalitet som endast svenskt jordbruk kan ge.

Anders Andersson(KD)
Riksdagsledamot för Kalmar län

Christopher Dywik(KD)
Gruppledare i Kalmar kommun

(Publicerad i Barometern 2014-08-14)


Allians för Kalmar: Tryggheten och kvalitét

allians för kalmar

Allians för Kalmars gruppledare: Inger Hillmansson(FP), Christina Fosnes (M) och Christopher Dywik (KD).

Som vår första gemensamma fråga i Allians för Kalmar inför kommande mandatperiod, har vi fördjupat oss i äldreomsorgen och om vad som kan förbättras för de äldre och för dem som jobbar inom äldreomsorgen.

– Nu samlar vi Allians för Kalmar för att utveckla vår stad som attraktiv boendeort. Det ska vara tryggt att åldras i Kalmar med en bra äldreomsorg för alla, säger Christina Fosnes (M).

Vi har tillsammans varit ute och besökt omsorgsförvaltningen och fördjupat oss i ekonomin, träffat fackliga företrädare samt gjort verksamhetsbesök och pratat med äldre och personal för att få bättre inblick hur de ser på sin vardag och arbetssituation.

– Vi vill genomföra verklig valfrihet för Kalmars invånare. Med Allians för Kalmar är kommunen till för människors behov och inte tvärtom, och självklart ska vi också i omsorgen få välja vad vi vill äta och annat som vi själva vill bestämma över, säger Inger Hilmansson (FP).

Det här är vår början på ett gott samarbete som vi också ser är en förutsättning för att kunna utveckla Kalmar till att bli den attraktiva boendeort som är nödvändig för att kunna växa som stad med en genomtänkt och tydlig politik. Kalmar ska vara en bra stad att åldras i.

– Vi vill göra omsorgen till en attraktiv arbetsplats. I en verksamhet där de anställda mår bra, har goda arbetsvillkor och trivs blir också tryggheten och kvalitén för de äldre högre. Det arbete som sker närmast den äldre måste lyftas fram och det kommer vi att göra om vi får förtroende att leda kommunen efter valet, avslutar Christopher Dywik (KD).


Familjecentral i Lindsdal KD-fokus inför valet

familjecentral i lindsdal

Från vänster: Gudrun Brunegård, Christopher Dywik, Tyra Graaf, Gerd Lansler, Arne Sjöberg och Karl-Gustav Kyrk.

– Alla småbarnsföräldrar i Lindsdal, Läckeby och Rockneby borde ge socialdemokraterna underkänt i både kommun- och landstingsvalet om en månad. Inför valet 2010 lovade de att det skulle finnas en familjecentral i Lindsdal redan 2011. Som synes är den fortfarande inte ens påbörjad.

Det säger landstingsrådet Gudrun Brunegård vid en pressträff i anslutning till Lindsdals Hälsocentral på torsdagen, en månad före valet.

– För Kristdemokraterna är familjen en viktig hörnsten i samhällsbygget. Barns uppväxtvillkor är partiets främsta fokusområde. Kristdemokraterna har pekat ut Lindsdal som nästa plats där en familjecentral ska startas, säger Christopher Dywik, förstanamn i kommunvalet.

– Familjecentraler är en samverkan mellan öppna förskolan och kommunens socialtjänst respektive mödra- och barnhälsovården. Genom samarbetet kan alla familjer, oavsett hur de ser ut, få det stöd just de behöver, säger Arne Sjöberg, förstanamn på landstingsvalsedeln.

– Vi kristdemokrater vill uppmuntra de insatser som görs av civilsamhället, föreningsliv och kyrkorna. Vi vill därför stärka samarbetet mellan den ideella sektorn och familjecentralen, men också med elevhälsan. Ingen ska falla mellan stolarna, säger Tyra Graaf.