Omsorgens besparingar slår hårt mot äldre

Nu har förvaltningen lagt fram ett sparförslag för 2015 som påverkar omsorgsverksamheten i stort och som ska tas i nämnden torsdagen den 18 december.

Om ett år är det åter dags för nästa sparåtgärds-plan för omsorgen och då ska också rätten till heltid verkställas för alla. Att få ihop en budget i balans utifrån dessa faktorer samtidigt som strukturkostnaden också ska minskas anser jag är en utopi.

Besparingarna 2015 kommer att slå hårt mot omsorgstagare och pensionärer då bl.a. Träffpunkter ska läggas ner.

Läs mer