KD-glädje över räddad Cellgrav

Under veckan rapporterades det att Mark- och miljödomstolen glädjande har beslutat att säga nej till kommunens överklagan om att få bygga ett p-hus i Cellgraven vid fängelset. KD Kalmars gruppledare Christopher Dywik som varit mycket kritisk till kommunens planer att bygga ett p-hus i cellgraven är mycket glad över beslutet.

– Det känns fantastiskt att denna ovärderliga kulturmiljö nu är räddad. Norra delen av cellgraven är ju en del av ravelinen Prins Carl, en del av Kalmars yttre befästningsverk från 1600-talet, en fornlämning. Därför känns det skönt att vi äntligen kan lägga den här huvudlösa placeringen bakom oss.

– Samtidigt finns det ett stort behov av fler p-platser i centrala Kalmar. Ett centralt beläget P-hus är nödvändigt för city-handeln och en levande stadskärna! KD har därför länge förordat en alternativ placering på en mindre känslig plats som vid Stagneliusskolan och/eller på fyllnadsmassorna vid kvarteren Bönhasen och Lustgården (Södra Kanalgatan).

Läs mer


Förebyggande insatser är de viktigaste av insatser


Det är väl känt att utbildning, tillsammans med en trygg hemmiljö, är viktigaste framgångsfaktorn för att förebygga utanförskap med allt vad det kan innebära som arbetslöshet, utanförskap, psykisk ohälsa, otrygghet, kriminalitet etc.

Inte minst Skolverket betonar vikten av utbildning för att förhindra utanförskap, man inleder sitt förord i Allmänna råd, Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar (2016) med orden: ”Utbildning är en av de viktigaste faktorerna för hur en ung människas liv kommer att utvecklas. ”

Det är också väl känt att uppskjuten studiegång och uppskjutet arbetsliv är kostsamt för kommun och övriga samhället. Mycket kostsamt! Även detta påminner Skolverket om. I avsnittet med rubriken: Tidiga insatser är en god investering betonas också vikten av att: ”stöd och insatser sker utifrån ungdomens behov, förutsättningar och mål och inte utifrån organiseringen av den offentliga verksamheten”. Läs mer


Hur återställer vi trygghet och säkerhet i Berga centrum?

Den 9 Mars hände det som inte fick hända, Berga Centrum brann igen. Efter år av hårt arbete från fastighetsägare och butiksinnehavare och andra för att göra området tryggt, säkert och attraktivt brann det åter igen i området.

Polisen misstänker grov mordbrand och åtskilliga boende i närheten spekulerar i vad som hänt och vem/vilka som är ansvariga. Det är upp till polisen att utreda.

Men det är upp till oss politiker att påbörja arbetet framåt så allt hårt arbete sedan förra branden inte varit förgäves.


Med denna bakgrund vill jag ställa samma fråga som jag ställde innan förra branden 2011:

– Vilka insatser kommer göras ifrån kommunens sida för att garantera (och återställa) säkerheten för besökarna och butiksinnehavarnas liv och egendom i Berga Centrum?