Viktigt att lyssna på boendes farhågor vid enorm vindkraftsutbyggnad i populärt naturområde

Tre stora områden för vindkraftsändamål – med upp till 95 verk- planeras som bekant utanför i Läckeby, Rockneby och Bäckebo. KD har besökt området och flera gånger samtalat med närboende som är mycket oroliga för uppförande av så många och så stora verk i ett populärt friluftsområde som är känt för sitt rika djurliv med rödlistade fladdermöss och särskilt skyddsvärda fågelarter.

– Ska det vara möjligt att upprätthålla balansen mellan olika intressen på landsbygden så krävs det att Kalmars kommuns regelverk kring vindkraftsetablering hänger med i den tekniska utvecklingen – och att avståndet till bostäder slås fast och dubbleras till minst 1500 meter och 35 decibel. KD kommer säga Nej till ALLA ansökningar om uppförandet av nya vindkraftsverk, innan en sådan uppdatering av vindkraftsplanen är genomförd, säger Christopher Dywik, gruppledare för KD Kalmar.

Läs mer