Södermöre kommundelsnämnd vill ta över kost-, städ och gata-parkskötsel

Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik kommenterar ett beslut i Södermöre Kommundelsnämnd |

Under gårdagens sammanträde med Södermöre kommundelsnämnd beslutade nämnden, i samband med organisationsutredningen, att ställa sig bakom idéerna om att Södermöres uppdrag bör utökas så att nämnden tillförs ansvar och budget för kost-, städ och gata- och parkskötsel inom sitt geografiska område.

– Det är ett mycket välkommet beslut. Det skulle inte bara ge kortare beslutsvägar, utan också ge nämnden större förutsättningar att klara sina ramar ekonomiskt samt vara testbädd för nya lösningar, entreprenader lokalt etc. Nya ansvarsområden tillför också meningsfullhet och mandat till våra ledamöter i nämnden, säger Christopher Dywik (KD), vice Ordförande i Södermöre kommundelsnämnd.

– Södermöre kommundelsnämnd bildades som ett demokratiprojekt på landsbygden: ett sätt att flytta besluten närmare medborgarna och bättre kunna bejaka kommundelens unika förutsättningar. På senare år har utvecklingen dessvärre gått i motsatt riktning. Härom året blev nämnden fråntagna ansvaret över kommundelens kostverksamhet, vilket gett oss högre kostnader, fortsätter Dywik.

– Södermöre kommundelsnämnd behöver inte färre ansvarsområden, utan tvärtom fler för att kunna hitta unika särlösningar som ger både bättre kvalitet, arbetsmiljö och mer pengar över till kärnverksamheten. Det är viktigt för att Södermöre i framtiden verkligen ska kunna vara ”steget före”, avslutar Dywik.