Vilken introduktion får våra nyanlända egentligen?

Christopher Dywik (KD) ställer en Enkel fråga till kommunalrådet Dzenita Abaza (S) |

Sverige står inför en enorm utmaning till följd av den värsta flyktingkrisen i modern tid och en misslyckad integration. Vår möjlighet att ha ett generöst flyktingmottagande även i framtiden, är beroende av på vilket sätt vi tar hand om de som redan har kommit hit.

Som kristdemokrat är jag stolt över att Sverige har tagit ett stort ansvar under denna fruktansvärda kris. Men ett humant och ansvarsfullt mottagande av flyktingar och invandrare förutsätter goda förberedelser, inte bara goda intentioner och förhoppningar om att det ska lösa sig.
Läs mer


Ny KD-representant i Barn- och Ungdomsnämnden

Kristdemokraterna i Kalmar ändrar om i sin laguppställning i kommunpolitiken.

Ny KD-representant i Barn- och ungdomsnämnden blir Alexander Krasnov. Krasnov är för tillfället tillförordnad ordförande för Unga KRIS i Sverige och har ett starkt engagemang för ungdomar som hamnat på glid.

Christopher Dywik, gruppledare för Kristdemokraterna i Kalmar, välkomnar Alexander till den kommunpolitiska gruppen och ser fram emot ett tätt samarbete för att göra Kalmar till Sveriges bästa och tryggaste kommun att bo och växa upp i.


Angående effekterna av de stängda vårdplatserna på länets sjukhus

Bengt-Olof Roos (KD) ställer en interpellation till kommunalrådet Johan Persson (S) – vidaresänt till Omsorgsnämndens Ordförande Michael Ländin (S) |

Den rödgröna politiska majoriteten i landstinget har nyligen meddelat att 72 vårdplatser på länets tre sjukhus ska förbli stängda i första hand fram till årets slut. Den är en s.k. förlängd sommarstängning vilket betyder att dessa vårdplatser vid utgången av året varit stängda över ett halvår. Detta är oacceptabelt då det inte ens gjorts någon konsekvensanalys av så omfattande neddragningar. Patienterna blir ju inte friska för att vårdplatser stängs då måste de ha vård någon annanstans. Eftersom de flesta av patienterna är äldre så blir det ju i första hand kommunerna som måste ta ansvar för deras vård.
Läs mer