Vad gör Kalmar för att motverka könsstympning?

Christopher Dywik (KD) ställer en Enkel fråga till Socialnämndens ordförande Roger Holmberg (S) |

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) beräknas mellan 130 och 140 miljoner kvinnor och flickor världen över ha utsatts för könsstympning.

I Sverige är könsstympning/omskärelse av flickor och kvinnor förbjudet, oavsett om ingreppet genomförs i Sverige eller utomlands. Men trots detta beräknar Socialstyrelsen att närmare 38 000 flickor och kvinnor, med rötterna i Afrika och Mellanöstern, har varit utsatta för könsstympning i Sverige och/eller vid besök i hemlandet, varav cirka 7000 är flickor under 18 år.

Läs mer